Outsourcing

One of the most experienced teams in Sweden.

Delphi har ett av de största och mest erfarna teamen för outsourcing i Sverige med en bred kompetens kring de olika områden som aktualiseras vid outsourcing, t.ex. avtalsregleringar, arbetsrätt, offentlig upphandling och regulatoriska frågor.

Vår erfarenhet inkluderar outsourcing av IT (t.ex. driftsavtal och applikationsförvalning), BPO (Business Process Outsourcing – outsourcing av affärsprocesser), facility management outsourcing, industriell outsourcing (t.ex. outsourcing av tillverkning) och outsourcing av löne- och ekonomiadminstration. Vid outsourcing är både tjänsterna och avtalen komplexa. Tjänsterna är ofta avgörande för verksamheten. Avtalen löper under lång tid vilket gör att flexibilitet och förutsebarhet är centralt. Samtidigt finns det stora fördelar att vinna vad gäller såväl pris, kompetens och just flexibilitet.

Våra erfarna jurister hjälper er att undvika de vanliga fallgroparna vid outsourcing. Vi har bred erfarenhet av att representera såväl beställare som leverantörer inom fler sektorer, bland annat inom den finansiella sektorn, försäkringsbranschen, den medicinska sektorn, industri samt med den offentliga sektorn. Vi är med under hela outsourcingprocessen – från analysen av om outsourcing är rätt väg, via RFP och upprättandet av det avtalet, urvalsprocessen, avtalsförhandling, till implementeringen. Vi har stor erfarenhet av rådgivning kring hanteringen av avtalet, omförhandling och exitplanering inklusive insourcing. Delphi har utvecklat en process för att hantera outsourcing som vi kallar för avtalsdriven sourcing. Det är en process som säkerställer en bra dokumentation av outsourcingen och att verksamhetens krav blir dokumenterade på ett säkert sätt i avtalet. Processen inkluderar även en process som stödjer förhandling med flera leverantörer och förvaltning av avtalet samt hur en exit ur avtalet hanteras vid avtalets upphörande.

Vi har också bred kunskap och lång erfarenhet av molntjänstavtal och hybrider mellan traditionell sourcing och molntjänster och ger dig rådgivning för att planera, upphandla och säkerställa att regulatoriska krav uppfylls. Vi arbetar också med upplägg avseende SIAM – service integration and management – där en part tar ett övergripande ansvar för IT funktionen i en verksamhet inklusive många leverantörer.

”The firm has one of the largest and most well-reputed IT, media and telecommunications departments in Sweden. […] The firm has a particularly strong reputation in handling large and complex IT projects, outsourcing projects and IT transactions.”

Chambers and Partners, 2019

Vi arbetar bland annat med:

 • IT Outsourcing
 • Business Process Outsourcing / BPO
 • Facility Management
 • Molntjänstavtal (ex. SaaS-avtal)
 • Cloud
 • Driftsavtal
 • Hostingavtal
 • Dataskydd / integritet / GDPR
 • Shared Services
 • Insourcing
 • Offentlig upphandling av IT-tjänster
 • EBA:s riktlinjer för outsourcing
 • PSD2 (Open Bankning)
 • Regulatoriska krav
 • Tvister
 • Digitalisering
 • Avtalsförvaltning
 • Exit
Specialister inom området

Agnes Hammarstrand

Partner / Advokat

Göteborg

Agnes Hammarstrand

Johan Hübner

Partner / Advokat

Stockholm

Johan Hübner

Dahae Roland (On leave)

Partner / Advokat

Stockholm

Dahae Roland (On leave)

Agne Lindberg

Partner / Advokat

Stockholm

Agne Lindberg

Peter Nordbeck

Partner / Advokat

Stockholm

Peter Nordbeck

Martin Bogg

Counsel / Advokat

Stockholm

Martin Bogg

Rebecka Harding

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Rebecka Harding

John Neway Herrman

Senior Associate / Advokat

Stockholm

John Neway Herrman

Emilia Malmberg Larson

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Emilia Malmberg Larson

Felix Makarowski

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Felix Makarowski

Erik Ålander

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Erik Ålander