EBA outsourcing guidelines.

Den europeiska bankmyndigheten (EBA) har tagit fram nya riktlinjer för outsourcing för banker och andra finansiella institut. Riktlinjerna, som innehåller flera utmaningar, kommer att tillämpas av Finansinspektionen vid sidan av det befintliga regelverket för outsourcing.

Utmaningarna är bland annat:
• Krav på genomgång av befintliga outsourcingavtal för att säkerställa att de uppfyller de nya riktlinjerna
• Striktare krav på innehållet i outsourcingavtalet
• Krav på att göra en risk- och sårbarhetsanalys (pre-outsourcing analysis) före outsourcing
• Krav på att föra ett register över samtliga outsourcingavtal

Riktlinjerna träder i kraft den 30 september 2019 och kraven ska vara uppfyllda senast den 31 december 2021.

Delphi erbjuder följande tjänster:

Pre-outsourcing analysis
Delphi gör en legal risk- och sårbarhetsanalys inför outsourcing. Analysen omfattar genomgång av avtalet mot riktlinjerna från EBA och andra relevanta regelverk, så som Finansinspektionens föreskrifter, GDPR med mera. Resultatet är en rapport som säkerställer compliance med kraven på legal risk- och sårbarhetsanalys.

Genomgång av befintliga outsourcingavtal
Delphi går igenom samtliga avtal som kan utgöra outsourcing, identifierar brister i förhållande till de nya riktlinjerna och ger rekommendationer för att uppnå compliance. I steg två hjälper vi er att säkerställa att avtalen uppfyller de nya kraven, bland annat genom att medverka i avtalsförhandlingar med leverantörerna.

Register över outsourcingavtal
Delphi bistår med att ta fram och förvalta register över samtliga outsourcingavtal.

Prismodell
Vi strävar efter att använda fastprisupplägg så långt det är möjligt.

Välkommen att kontakta någon av Delphis experter inom området för mer information om våra tjänster.

Specialister inom området

Johan Hübner

Partner / Advokat

Stockholm

Johan Hübner

Agne Lindberg

Partner / Advokat

Stockholm

Agne Lindberg

Peter Nordbeck

Partner / Advokat

Stockholm

Peter Nordbeck

Agnes Hammarstrand

Partner / Advokat

Göteborg

Agnes Hammarstrand

Martin Bogg

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Martin Bogg

Rebecka Harding

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Rebecka Harding

John Neway Herrman

Senior Associate / Advokat

Stockholm

John Neway Herrman

Dahae Roland

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Dahae Roland