Immaterialrätt & marknadsföring

We protect your intellectual property.

Många företag bygger sina framgångar på hög specialisering och teknisk spjutspetskompetens. De immateriella rättigheterna är ofta företagets största tillgång och är det som driver verksamheten framåt. Genom den snabba tekniska utvecklingen krävs att specialisterna på området kan ge rådgivning som är anpassad till den nya tekniken.

Vår immaterialrättsgrupp är en av de högst rankade i Sverige med lång erfarenhet av rådgivning inom immaterialrättens alla områden för ett stort antal branscher. Delphi har en stor bredd inom immaterialrätten vilket inkluderar varumärkesansökningar, upphovsrätt, avtal, distribution och försäljning av immateriella rättigheter och patenttvister. Vi bistår vid registrering av varumärken och ger strategisk rådgivning kring hur ni skyddar era idéer och varumärken.

Vi ger även råd vid exempelvis upprättande av avtal inom området, förvärv och försäljningar samt strategisk rådgivning i samband med framtagande av immaterialrättsliga strategier och forsknings- och utvecklingssamarbeten. Vi har även stor erfarenhet kring ärenden som rör uppfinningar och arbetstagares/anställds rätt till uppfinningar. Vi har även särskild kompetens inom företagshemligheter och marknadsrätt. Inom området företagshemligheter arbetar vi bland annat med rådgivning kring skydd av information i samband med partneravtal och i anställningsförhållanden.

Vad gäller marknadsrätt har våra experter stor erfarenhet av att göra marknadsrättsliga bedömningar, t.ex. i samband med kampanjer, produktlanseringar eller när företaget kommunicerar i sociala media. I vår rådgivning hanterar vi marknadsföringsrättsliga frågor utifrån marknadsföringslagens krav men även särskilda krav enligt speciallagstiftning såsom lagen om namn och bild i reklam, lotterilagen och alkohollagen, tobakslagen eller GDPR. Vi arbetar också med att bistå företag i marknadsrättsliga tvister i olika sammanhang, både i domstol och olika nämnder inom näringslivet.

Delphis team för immaterialrätt och marknadsrätt arbetar tätt tillsammans med Delphis grupp för IT och Tech som är landets idag högst rankade grupp inom IT och kan därmed erbjuda en juridisk rådgivning av högsta kvalitet oavsett hur tekniskt komplicerad er verksamhet är.

Våra klienter är allt ifrån stora internationella företag till mindre startups. Oavsett vilken fas ert företag befinner sig i har vi den kompetensen som krävs för just er.

"Clients commend the firm for its customer service: 'They are very responsive and genuinely care about us as a customer'."

Chambers & Partners, 2019

Vi arbetar bland annat med:

 • Varumärken, varumärkesjuridik
 • Varumärkesansökningar / varumärkesregistreringar
 • Invändningsärenden
 • Förväxlingsundersökningar
 • Upphovsrätt
 • Mönsterrätt, designrätt, designskydd
 • Patent
 • Open source
 • Know how
 • Licensavtal
 • Forskningsavtal
 • Sekretessavtal
 • Tvister
 • IP Strategi
 • Företagshemligheter
 • Portföljhantering
 • Handläggning
 • Bevakning
 • Företagsnamn
 • Domännamn
 • Reklamjuridik
 • Marknadsrätt
 • Reklam
 • Överlåtelseavtal
 • Samarbetsavtal
 • Konsortialavtal
 • Uppdragsavtal
 • Varningsbrev
 • Utvecklingsavtal

Specialister inom området

Henrik Bengtsson

Partner / Advokat

Stockholm

Henrik Bengtsson

Johan Hübner

Partner / Advokat

Stockholm

Johan Hübner

Agne Lindberg

Partner / Advokat

Stockholm

Agne Lindberg

Peter Nordbeck

Partner / Advokat

Stockholm

Peter Nordbeck

Emil Andersson

Partner / Advokat

Göteborg

Emil Andersson

Agnes Hammarstrand

Partner / Advokat

Göteborg

Agnes Hammarstrand

Johan Engdahl

Partner / Advokat

Göteborg

Johan Engdahl

Kent Sangmyr

Partner / Advokat

Malmö

Kent Sangmyr

Christopher Bona

Partner / Advokat

Linköping

Christopher Bona

Richard Lenemark

Counsel / Advokat

Stockholm

Richard Lenemark

Maria Winckler

Specialist Counsel / Advokat

Göteborg

Maria Winckler

Kristian Fredrikson

Counsel / Advokat

Malmö

Kristian Fredrikson

Rebecka Harding

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Rebecka Harding

Felix Makarowski

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Felix Makarowski

Anna Ersson (On leave)

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Anna Ersson (On leave)

Emilia Malmberg Larson

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Emilia Malmberg Larson

Louise Sundström

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Louise Sundström

Pia Roth

Senior Associate / Advokat

Linköping

Pia Roth