Lisa Alneberg

Lisa Alneberg

Malmö | Senior Associate / Advokat

Mobiltelefon: +46 76 772 00 91

E-post: lisa.alneberg@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Lisa Alneberg arbetar huvudsakligen med kommersiella avtal, immaterialrätt och tvistlösning. Inom området kommersiella avtal hjälper hon klienter att upprätta, granska och förhandla avtal, särskilt inom IT och telekom. Lisa är specialist på immatrialrätt och har stor erferenhet av immaterialrättsliga tvister, särkilt inom patent. Hon arbetar med alla immateriella rättigheter och ger råd om bl.a. licensiering, överlåtelser, intrångs- och ogiltighetsfrågor och forskning och utveckling. Inom området dataskydd och integritet hjälper hon klienter med upprättande, granskande och förhandling av avtal, policyer och compliance-frågor.


Resumé