EU & konkurrens

You need to be competitive when it comes to competition law.

Att vara konkurrenskraftig och inte agera konkurrensbegränsande blir allt viktigare. Vårt team har mångårig erfarenhet av att bistå klienter med olika konkurrensrättsliga frågor rörande karteller, vertikala avtal, missbruk av dominerande ställning, gryningsräder, kontroll av företagskoncentrationer och offentlig säljverksamhet.

Överträdelser kan bland annat leda till omfattande badwill, kännbara böter och skadeståndskrav. Vi hjälper därför våra klienter med förebyggande arbete för att se till att verksamheten är i linje med EU-rättsliga och svenska konkurrensrättsliga regler. Vi håller också regelbundet utbildningar och tar fram riktlinjer för hur företag, offentliga aktörer och branschföreningar ska agera för att följa regelverken.

När ett företag utreds av en konkurrensmyndighet bistår vi vid kontakter med myndigheten, vare sig det är fråga om gryningsräder, förhör eller att svara på ålägganden. Vi är även ombud i domstolsprocesser och skiljeförfaranden.

Konkurrensrätten utgör också en möjlighet och kan användas till företagets fördel vid exempelvis avtalsförhandlingar. Tillsammans med våra klienter identifierar vi lösningar som är praktiskt och kommersiellt gångbara.

Delphi tillhandahåller rådgivning vid alla typer av EU- och konkurrensrättsliga ärenden, exempelvis:

 • Riskvärderingar av t.ex. samarbetsavtal med konkurrenter, återförsäljaravtal, licensavtal och andra kommersiella avtal
 • Förhandlingar samt upprättande eller granskning av avtal – kan konkurrensrätten användas för att vända en situation till företagets fördel?
 • Företagsförvärv – bedömning av anmälningsplikt och risker för hinder för hela eller delar av förvärvet, upprättande av anmälan om företagskoncentration, kontakter med konkurrensmyndigheter m.m
 • Bedömning av anmälningsplikt för investeringar enligt parallella regler angående utländska direktinvesteringar (FDI), utländska subventioner (FSR), säkerhetsskyddslagen etc
 • Koordinering av internationella projekt och vid behov samarbete med ett brett nätverk av internationella advokatbyråer och konkurrensekonomer
 • Gryningsräder – såväl förberedande arbete som stöd vid gryningsräd och efterföljande utredning
 • Kontakter med Europeiska kommissionen, Konkurrensverket och andra myndigheter
 • Domstolsprocesser rörande böter för påstådda konkurrensrättsliga överträdelser, ogiltighet av avtal och skadeståndskrav
 • Skiljeförfaranden avseende konkurrensrättsliga frågor.
 • Statsstöd
 • Regulatoriska frågor
 • Fri rörlighet för varor och tjänster
 • Skräddarsydda utbildningar
 • Riskanalys och framtagning av policies, riktlinjer och utbildningar för att säkerställa regelefterlevnad men även för att vända konkurrensrätten till företagets fördel.

"The team advises with the aim of achieving not just a legal solution but a solution that works for the company under all aspects."

Chambers and Partners, 2024

Specialister inom området

Elisabeth Eklund

Partner / Advokat

Stockholm

Elisabeth Eklund

Micael Karlsson

Partner / Advokat

Malmö

Micael Karlsson

Karin Roberts

Partner / Advokat

Stockholm

Karin Roberts

Helene Andersson

Counsel / Advokat

Stockholm

Helene Andersson

Karl Hammarlund

Senior Associate

Stockholm

Karl Hammarlund

Felix Makarowski

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Felix Makarowski