Helene Andersson

Helene Andersson

Stockholm | Counsel / Advokat

Mobiltelefon: +46 767 72 00 33

E-post: helene.andersson@delphi.se

Språk: engelska, franska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Helene Andersson har lång erfarenhet av all slags konkurrensrättslig rådgivning; från förebyggande compliance-program till gryningsräder och komplexa konkurrensrättsliga domstolsprocesser. Hon har omfattande erfarenhet av att bistå klienter i samband med koncentrationsprövningar och vid rådgivning kring såväl vertikala som horisontella samarbeten samt missbruk av dominerande ställning.

Helene är utöver advokat även docent i europarätt. Hon var under ett tiotal år verksam vid Stockholms universitet där hon 2017 disputerade på avhandlingen Dawn Raids under Challenge. Helene har erfarenhet av undervisning på samtliga akademiska nivåer och i en mängd olika format. Hon var kursföreståndare för grundkursen i europarätt under flera år och har även aktivt bidragit till utvecklingen av magisterprogrammet i europeisk ekonomisk rätt vid Stockholms universitet. Tematiskt sträcker sig Helenes forsknings- och undervisningskompetens från allmän europeisk rätt och konkurrensrätt till konstitutionell rätt, innefattande allmänna rättsprinciper, EU:s stadga om grundläggande rättigheter och Europakonventionen.

Helene är en populär föreläsare och moderator vid såväl nationella som internationella konferenser och kurser.


Kompetensområden

Kompetensområden


Resumé