Alla publikationer

Ett nytt granskningssystem för utländska direktinvesteringar gäller från den 1 december 2023

Den 13 september 2023 antog riksdagen en ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). FDI-lagen syftar till att hindra utländska direktinvesteringar i svensk skyddsvärd verksamhet som kan inverka skadligt på Sveriges säkerhet, på allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige. De nya reglerna träder i kraft redan den 1 december 2023 och omfattar investeringar som genomförs efter detta datum. Även investeringar som redan undertecknats men där själva fullföljandet sker efter den 1 december 2023 omfattas därmed av lagen.

FDI-lagen – som innebär anmälningskrav för i princip samtliga investeringar inom vissa sektorer (även av svenska och europeiska investerare) – har ett mycket brett tillämpningsområde och kommer tveklöst att medföra mer administration och längre ledtider i många transaktioner och investeringar (inklusive greenfield-investeringar). Reglerna kommer bland annat att tillämpas på fusioner, förvärv och minoritetsinvesteringar i bolag, stiftelser och andra juridiska personer med hemvist i Sverige.

De investeringar som omfattas av de nya reglerna kommer att omgärdas av osäkerhet eftersom de riskerar att förbjudas eller godkännas med villkor. Dessutom kan bristande efterlevnad leda till höga sanktionsavgifter, förbud eller krav på avyttringar.

Läs hela artikeln här.

Elisabeth Eklund

Partner / Advokat

Stockholm

Elisabeth Eklund

Karin Roberts

Counsel / Advokat

Stockholm

Karin Roberts

Helene Andersson

Counsel / Advokat

Stockholm

Helene Andersson

Matilda Claussén-Karlsson

Senior Associate / Advokat

Linköping

Matilda Claussén-Karlsson