Alla publikationer

Likställighetsprincipen och klimatanpassning

I flera skrifter (såsom Första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning 2022, ss 274-275 och Riksrevisionens granskningsrapport Statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön (RiR 2022:29), s 42 och s 72) samt i Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts (”SMHI”) uppföljning av kommunernas arbete med klimatanpassning, lyfts likställighetsprincipen som ett möjligt hinder för kommunernas arbete med klimatanpassning.

Mot denna bakgrund har SMHI gett Advokatfirman Delphi i uppdrag att i en PM sammanställa
(i) eventuell rättspraxis som behandlar likställighetsprincipens tillämpning i samband med kommuners klimatanpassningsåtgärder,
(ii) eventuell rättspraxis som belyser likställighetsprincipens tillämpning i samband med andra fysiska åtgärder i städer och
(iii) annan rättspraxis som kan bidra till att belysa under vilka omständigheter vissa kommunala åtgärder har ansetts förenliga respektive oförenliga med likställighetsprincipen.

Läs hela PM:en här.

Katarina Ibold

Partner / Advokat

Linköping

Katarina Ibold

Gaëlle Bjurström

Senior Associate / Advokat

Linköping

Gaëlle Bjurström

Relaterat innehåll