Artificiell intelligens (AI)

We create legal solutions for AI revolutions.

Artificiell intelligens (AI) har på kort tid inneburit stora förändringar för vårt samhälle och skapar enorma möjligheter för innovation och utveckling. I takt med att utvecklingen av AI går mycket snabbt har dock många upplevt en osäkerhet kring de juridiska aspekterna av AI och hur befintliga lagar ska tillämpas på tekniken.

Delphis medarbetare har följt den juridiska utvecklingen runt AI-teknik på djupet under många år och har stor erfarenhet av analyser av de nya typer av frågeställningar som uppkommer bland annat gällande ansvar, immateriella rättigheter, personuppgiftsskydd och den nya EU-regleringen i form av AI-förordningen (AI Act).

Delphi har bistått klienter med strategisk rådgivning vid användning av AI, exempelvis om viktiga juridiska risker vid nya AI-projekt, AI-implementering i klienters leveranser till kunder, bedömt de juridiska aspekterna kring skrapning och rättigheter till träningsdata för AI.

Vi ser även AI:s potential för att förändra juristrollen och arbetar löpande med att tillämpa tekniken i vår egen verksamhet på bästa sätt, samtidigt som vi utforskar nya användningsområden.

Delphis medarbetare föreläser regelbundet om AI, både hur tekniken påverkar samhället och juristyrket, och de rättsliga frågor som uppkommer vid användning av tekniken.

 

Exempel på rådgivning och uppdragstyper:

 • AI-förordningen / AI Act
 • AI och GDPR
 • AI och immateriella rättigheter
 • Avtal för AI-tjänster (SaaS, licensavtal, samarbetsavtal m.m.)
 • Intern AI-policy
 • Förvärv och försäljning av AI-bolag
 • AI-information till externa parter / Transparens
 • Kund-/leverantörsdialoger, förhandlingar och AI
 • Riskbedömning av AI-projekt
 • Autonoma fordon
 • Rättigheter kopplat till data (exempelvis träningsdata och skrapning samt AI-genererat innehåll)
 • AI i arbetslivet
 • Automatiserade beslut
 • AI och Life Science
 • AI i finanssektorn
 • AI i offentlig sektor

Läs mer om: AI Check

Specialister inom området

Christopher Bona

Partner / Advokat

Linköping

Christopher Bona

Johan Engdahl

Partner / Advokat

Göteborg

Johan Engdahl

Agnes Hammarstrand

Partner / Advokat

Göteborg

Agnes Hammarstrand

Johan Hübner

Partner / Advokat

Stockholm

Johan Hübner

Agne Lindberg

Partner / Advokat

Stockholm

Agne Lindberg

Peter Nordbeck

Partner / Advokat

Stockholm

Peter Nordbeck

Dahae Roland

Partner / Advokat

Stockholm

Dahae Roland

Kristian Fredrikson

Counsel / Advokat

Malmö

Kristian Fredrikson

Helena Abelsson

Senior Associate / Advokat

Linköping

Helena Abelsson

Lisa Alneberg

Senior Associate / Advokat

Malmö

Lisa Alneberg

Matilda Claussén-Karlsson

Senior Associate / Advokat

Linköping

Matilda Claussén-Karlsson

John Neway Herrman

Senior Associate / Advokat

Stockholm

John Neway Herrman

Linus Larsén

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Linus Larsén

Emilia Malmberg Larson

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Emilia Malmberg Larson

Sofia Studencki

Senior Associate

Stockholm

Sofia Studencki

Louise Sundström

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Louise Sundström

Erik Ålander

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Erik Ålander