AI Check.

AI blir allt mer avgörande för en ökande mängd organisationer i takt med teknikens framsteg och dess praktiska tillämpningar. AI används alltmer både internt som verksamhetsstöd och externt som en del av leverans mot kunder och användare.

I ett AI-projekt är det av största vikt att ta hänsyn till juridiska aspekter redan i ett tidigt skede. Risker som är kopplade till dataskydd, immateriella rättigheter och avtalsvillkor med leverantörer och samarbetspartners kan ha betydande konsekvenser. Dessutom kommer många AI-projekt påverkas av de nyligen införda bestämmelserna i EU:s nya AI-förordning (se här för en kortfattad summering av de centrala bestämmelserna samt de viktigaste konsekvenserna för din organisation i relation till AI-förordningen).

Delphis erfarna jurister har gedigen expertis när det gäller att ge vägledning och identifiera såväl risker som möjligheter i samband med AI-projekt. Vi stödjer klienter inom både den privata och offentliga sektorn i deras AI-projekt.

Med tanke på den snabbt ökande efterfrågan på rådgivning i samband med AI-projekt har Delphi utvecklat en standardiserad process för juridiskt stöd, till ett fast pris.

Fastpriserbjudande 1 – AI workshop

För bolag som önskar en enklare sammanfattning och översyn avseende juridiken relaterad till AI, exempelvis som ett första juridiskt steg i en organisations arbete med AI, erbjuder vi mer generella workshops. Priset beror på omfattning och hur mycket specifika frågor ni vill ta upp.

Workshopen inkluderar en generell överblick av de legala frågor som är centrala för tillämpningen av AI, såsom upphovsrätt, dataskydd, ansvarsfrågor, avtal samt en överblick av reglerna i AI-förordningen.

Fastpriserbjudande 2 – Rättslig bedömning avseende AI-projekt

Processen inkluderar följande steg:

  1. En inledande workshop mellan klienten och Delphi: Delphi leder och förbereder workshopen för att samla nödvändig information och främja dialogen mellan olika kompetensområden hos klienten. Under workshopen fastställs grundförutsättningarna och ingångsvärdena för den fortsatta granskningen samt analysen av AI-projektet.
  2. En rättslig analys av AI-projektet på basis av workshopen: Vi tar hänsyn till relevanta lagar och regler mot bakgrund av det aktuella AI-projektet såsom dataskydd och upphovsrättsliga frågor. Vi bedömer även i vilken mån AI-förordningen träffar AI-projektet.
  3. Rapport med riskanalys: Vi sammanställer en rapport som ger en översikt över de mest betydelsefulla legala riskerna i projektet samt rekommenderade åtgärder för att utesluta eller minimera risker. Det inkluderar även centrala aspekter som klienten bör beakta i avtalsförhandlingar med leverantörer och samarbetspartners, samt interna överväganden gällande klientens organisation och efterlevnad av regelverk.
  4. Avslutande Workshop: Presentation av slutsatserna i rapporten och en diskussion med klienten, där vi även går igenom hur rekommendationerna kan genomföras i praktiken.

För ytterligare information och rådgivning enligt vårt produktblad, vänligen kontakta Agne Lindberg. Vi finns här för att hjälpa till och svara på dina frågor.

AI Check (pdf)

Specialister inom området

Johan Hübner

Partner / Advokat

Stockholm

Johan Hübner

Agne Lindberg

Partner / Advokat

Stockholm

Agne Lindberg

John Neway Herrman

Senior Associate / Advokat

Stockholm

John Neway Herrman

Linus Larsén

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Linus Larsén

Erik Ålander

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Erik Ålander