På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Insolvens & rekonstruktion

This is our team for business reconstruction

Med lång erfarenhet av att hantera konkurser och företagsrekonstruktioner kan vi agera snabbt även i pressade situationer. Vi har bred erfarenhet som konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer inom skilda branscher.

Med en helhetssyn på dina affärer kan vi erbjuda rådgivning inom flera närliggande rättsområden såsom arbetsrätt och finans för att förenkla för dig i varje skede.

Utöver uppdrag som konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer biträder vi aktieägare, styrelser, företagsledningar, långivare och andra intressenter med legal utvärdering och både proaktiv och preventiv rådgivning vid finansiella krissituationer.

 

Specialister inom området

Hans L. Bergqvist

Senior Counsel / Advokat

Göteborg

Hans L. Bergqvist

Håkan Wendesten

Senior Counsel / Advokat

Göteborg

Håkan Wendesten

Oscar Brandin

Partner / Advokat

Linköping / Norrköping

Oscar Brandin

Magnus Nedstrand

Partner / Advokat

Linköping / Norrköping

Magnus Nedstrand

Hanna Ericson

Senior Associate / Advokat

Linköping / Norrköping

Hanna Ericson