Insolvens & rekonstruktion

This is our team for business reconstruction.

Med lång erfarenhet av att hantera konkurser och företagsrekonstruktioner kan vi agera snabbt även i pressade situationer. Vi har bred och mångårig erfarenhet som konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer inom skilda branscher.

Vi har expertis i alla sorters frågor inom insolvens och företagsrekonstruktion. Med en helhetssyn på dina affärer kan vi dessutom erbjuda rådgivning inom flera närliggande rättsområden, t.ex. arbetsrätt samt bank och finans. Detta för att förenkla för dig i varje skede.

Utöver uppdrag som konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer biträder vi aktieägare, styrelser, företagsledningar, långivare och andra intressenter med både proaktiv och preventiv rådgivning vid finansiella krissituationer. Vi företräder även klienter i insolvensrättsliga tvister.

Vi arbetar bland annat med:

  • Konkursförvaltning
  • Företagsrekonstruktioner
  • Rådgivning inom allmänna obeståndsrättsliga frågor
  • Likvidationer
  • Underhandsackord
  • Tvister och processrättsliga frågor

Relaterat innehåll

Specialister inom området

Mercedes Lennartsson Anderås

Partner / Advokat

Göteborg

Mercedes Lennartsson Anderås

Hans L. Bergqvist

Senior Counsel / Advokat

Göteborg

Hans L. Bergqvist

Oscar Brandin

Partner / Advokat

Linköping

Oscar Brandin

Hanna Ericson

Partner / Advokat

Linköping

Hanna Ericson

Magnus Nedstrand

Senior Counsel / Advokat

Linköping

Magnus Nedstrand

Håkan Wendesten

Senior Counsel / Advokat

Göteborg

Håkan Wendesten

Daniel Lennartsson Anderås

Counsel / Advokat

Göteborg

Daniel Lennartsson Anderås

Philip Alsterskär

Senior Associate / Advokat

Linköping

Philip Alsterskär