Alla nyheter

Delphi handlägger konkursen för Aconsense AB (publ)

Aconsense AB (publ) försattes i konkurs den 25 februari 2023. Bolaget har sedan 2009 bedrivit högteknologisk verksamhet inriktad mot den industriella sektorn. Från lokaler i centrala Göteborg har bolaget utvecklat instrument och mjukvara som med hjälp av ljudvågor analyserar varierande vätskesammansättningar i processindustrin.