Offentlig upphandling

A team dedicated to public procurement.

Upphandling kan vara komplicerat. Låt oss göra det enkelt.

Vi har specialistkompetens inom allt som rör offentliga kontrakt och den offentliga affären. Med en mångårig erfarenhet, från en mängd olika branscher, hjälper vi dig genom hela upphandlingsprocessen, från framtagandet av upphandlingsdokumenten till anbudsgivning och avtalets tillämpning.

Vi bistår regelmässigt leverantörer med rådgivning inför att lämna anbud, avtalsförhandlingar och övriga frågor som kan uppkomma, till exempel gällande sekretess. Våra klienter som är upphandlande myndigheter biträder vi löpande med strategisk rådgivning kring upphandlingens konstruktion, stöd under dess genomförande och avtalsfrågor. Genom att bistå både upphandlande myndigheter och leverantörer förstår vi hur båda parter resonerar. Det gör oss till bättre rådgivare.

När så krävs företräder vi effektivt och målmedvetet våra klienter i domstol i överprövningsprocesser och skadeståndsmål — men alltid med slutmålet i fokus, den goda affären.

"Great knowledge and expertise in public procurement. Great service level and availability."

Legal 500, 2023

Specialister inom området

Elisabeth Eklund

Partner / Advokat

Stockholm

Elisabeth Eklund

Christian Härdgård

Partner / Advokat

Malmö

Christian Härdgård

Katarina Ibold

Partner / Advokat

Linköping

Katarina Ibold

Cecilia Lundh

Partner / Advokat

Linköping

Cecilia Lundh

Martin Bogg

Counsel / Advokat

Stockholm

Martin Bogg

Gaëlle Bjurström

Senior Associate / Advokat

Linköping

Gaëlle Bjurström

Claudia Rojas Bustamante

Senior Associate

Malmö

Claudia Rojas Bustamante