På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Cecilia Lundh

Cecilia Lundh

Linköping / Norrköping | Partner / Advokat

Direkttelefon: +46 13 35 62 11

Mobiltelefon: +46 709 25 26 32

E-post: cecilia.lundh@delphi.se

Språk: Engelska, Franska

Skriv ut


Om

Om

Cecilia Lundh arbetar med avtals- och associationsrättsliga frågor med fokus på företagsöverlåtelser, omstrukturering och finansiering. Stora uppdrag omfattar allt från planering, projekthantering, avtalsförhandlingar, avtalsskrivning till efterarbete med uppföljning. De löpande frågorna är varierade och rör t ex upprättande av olika typer av avtal såsom aktieöverlåtelseavtal, aktieägaravtal, samarbetsavtal och finansieringsavtal. Vidare är Cecilia väl förtrogen med associationsrättslig formalia som bland annat aktualiseras löpande i bolag men även vid företagsöverlåtelser, omstrukturering, finansiering (t ex formalia kring bolagsstämma och styrelsemöten samt emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler).

Cecilia Lundh arbetar även med frågor som specifikt rör bolag inom den kommunala sektorn. Uppdragen för de kommunala bolagen rör i stor utsträckning avtals- och associationsrättsliga frågor men aktualiserar även frågor som kommunal kompetens, statsstöd, offentlighetsprincipen och i viss mån offentlig upphandling.

Cecilia Lundh håller löpande föredrag inom de områden hon är verksam, särskilt inom det associationsrättsliga området där hon regelbundet föreläser om frågor rörande styrelsearbete och det personliga ansvar som enligt aktiebolagslagen kan aktualiseras för styrelseledamöter. Hon har även externa styrelseuppdrag.

Cecilia Lundh biträder allt från ägarledda företag till börsbolag, kommunala bolag och aktörer på riskkapitalistmarknaden.


Resumé

Resumé

Utbildning

Jur.kand., Uppsala universitet 2000


Erfarenhet

Partner, Advokatfirman Delphi 2011 –
Associate, Advokatfirman Delphi 2007– 2011
Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå Stockholm 2003–2007
Tingsnotarie, Linköpings tingsrätt 2002–2003
Skattejurist, PricewaterhouseCoopers Stockholm 2000–2002


Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund

International Bar Association