Cecilia Lundh

Cecilia Lundh

Linköping | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 26 32

E-post: cecilia.lundh@delphi.se

Språk: engelska, franska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Cecilia Lundh arbetar med avtals- och associationsrättsliga frågor med fokus på företagsöverlåtelser, omstrukturering och finansiering. Stora uppdrag omfattar allt från planering, projekthantering, avtalsförhandlingar, avtalsskrivning till efterarbete med uppföljning. De löpande frågorna är varierade och rör t ex upprättande av olika typer av avtal såsom aktieöverlåtelseavtal, aktieägaravtal, samarbetsavtal och finansieringsavtal. Vidare är Cecilia väl förtrogen med associationsrättslig formalia som bland annat aktualiseras löpande i bolag men även vid företagsöverlåtelser, omstrukturering, finansiering (t ex formalia kring bolagsstämma och styrelsemöten samt emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler).

Cecilia arbetar även med frågor som specifikt rör bolag inom den kommunala sektorn. Uppdragen för de kommunala bolagen rör i stor utsträckning avtals- och associationsrättsliga frågor men aktualiserar även frågor som kommunal kompetens, statsstöd, offentlighetsprincipen och i viss mån offentlig upphandling.

Cecilia håller löpande föredrag inom de områden hon är verksam, särskilt inom det associationsrättsliga området där hon regelbundet föreläser om frågor rörande styrelsearbete och det personliga ansvar som enligt aktiebolagslagen kan aktualiseras för styrelseledamöter. Hon har även externa styrelseuppdrag.

Cecilia biträder allt från ägarledda företag till börsbolag, kommunala bolag och aktörer på riskkapitalistmarknaden.


Resumé