Alla nyheter

Delphi rådgivare till Tekniska verken i Linköping AB (publ) i samband med överlåtelse av ett flertal vattenkraftstationer

Advokatfirman Delphi har biträtt Tekniska verken i Linköping AB (publ) (”Tekniska verken”) i samband med en avyttring av ett större bestånd av Tekniska verkens vattenkraftstationer (”Vattenkraftstationerna”). Vattenkraftstationerna har förvärvats av Småkraft AB, som indirekt ägs av norska Småkraft AS (”Småkraft”). Småkraft är Norges största ägare av småskalig vattenkraft och Europas största producent av el från mindre kraftstationer.

Tekniska verken är ett energiföretag som ägs av Linköpings kommun. Tekniska verken-koncernens kärnverksamhet består i att tillhandahålla el, vatten, avlopp, värme, avfallstjänster och bredbandstjänster, med målet att bygga Sveriges mest resurseffektiva region. I transaktionen med Småkraft avyttrades tjugotvå (22) mindre kraftstationer med tillhörande dammar och fallrättigheter. Vattenkraftstationerna är belägna i vattendrag som rinner genom Östergötlands, Sörmlands och Kalmar län.

För mer information om avyttringen, vänligen se Tekniska verkens pressmeddelande.

Delphis team bestod av Cecilia Lundh, Matilda Claussén-KarlssonFanny Maxeby, Erica Nobel, Moa Almquist och Sofia Löwe.