Matilda Claussén-Karlsson

Matilda Claussén-Karlsson

Linköping | Senior Associate / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 26 40

E-post: matilda.claussen-karlsson@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Matilda Claussén-Karlsson har stor erfarenhet av legal rådgivning till klienter inom områdena energi och kritisk infrastruktur, hållbar teknik och samhällsviktiga tjänster. Matilda biträder särskilt klienter inom dessa områden vid transaktioner, omstruktureringar och separationer (carve-outs) liksom vid avtalsprojekt inom dessa områden. Matilda anlitas ofta som specialist i ärenden där regelefterlevnad och säkerhetsfrågor är aktuella. Hon föreläser också i regelbundet inom sina expertområden.


Resumé