Regulatoriska frågor

Compliance matters – trouble or benefits?

Många företag träffas av en rad olika regler eller krav på tillstånd för att företaget ska kunna sälja sina produkter eller tjänster. På Delphi har vi en bred erfarenhet från olika reglerade branscher. Detta ger oss särskilt goda förutsättningar att hjälpa våra klienter med både juridiska och praktiska överväganden för att ni ska kunna bedriva verksamheten på ett säkert och effektivt sätt.

Dessa regulatoriska regler har ofta sitt ursprung i EU-rätten. Det kan vara förutsättningar för att kunna sätta produkter på marknaden, registrering eller tillstånd för en viss verksamhet, CE-märkning och andra märkningskrav, prissättning av läkemedel och medicinteknik, kliniska prövningar, marknadsföringstillstånd och utbytbarhet av läkemedel, sekretessfrågor med mera.

Vi bistår till exempel inför lanseringar, när en produkts klassificering ifrågasätts, för att verifiera att verksamheten bedrivs på korrekt sätt i samband med förvärv eller om en myndighet avser att meddela ett försäljningsförbud eller har synpunkter på märkning. Vi hjälper er att analysera hur ett visst regelverk kommer att påverka det dagliga arbetet, säkerheten eller medföra nödvändiga investeringar.

Förebyggande åtgärder är viktiga och vi erbjuder därför skräddarsydda compliance-program och utbildningspaket för att säkerställa att EU-rättsliga regelverk efterlevs.

Om det ändå visar sig att en myndighet ifrågasätter företagets agerande företräder vi våra klienter i kontakter med olika myndigheter och i domstolsprocesser. Våra jurister inom gruppen är även experter på närliggande frågor rörande konkurrensrätt, offentlig upphandling, statsstöd, fri rörlighet och antikorruption. Vi har också nära samarbete med kollegor inom andra specialistområden för att hantera frågor kring dataskydd, företagshemligheter, avtalsfrågor, företagsförvärv, immaterialrätt, tvister med mera.

Vi hjälper till med såväl enstaka frågor som komplexa helhetslösningar och vi har särskild regulatorisk expertis inom life science, det vill säga läkemedel, medicinteknik, kosmetika och hälso- och sjukvård, samt livsmedel, dagligvaruhandeln, avfallssektorn, transporter, telekommunikation och energi.

Specialister inom området

Elisabeth Eklund

Partner / Advokat

Stockholm

Elisabeth Eklund

Micael Karlsson

Partner / Advokat

Malmö

Micael Karlsson

Karin Roberts

Partner / Advokat

Stockholm

Karin Roberts

Helene Andersson

Counsel / Advokat

Stockholm

Helene Andersson

Karl Hammarlund

Senior Associate

Stockholm

Karl Hammarlund

Felix Makarowski

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Felix Makarowski