Elisabeth Eklund

Elisabeth Eklund

Stockholm | Partner / Advokat

Direkttelefon: +46 8 677 54 82

Mobiltelefon: +46 709 25 26 08

E-post: elisabeth.eklund@delphi.se

Språk: Engelska, Italienska, Franska

Skriv ut


Om

Om

Advokat Elisabeth Eklund har omfattande erfarenhet av all slags konkurrensrättslig rådgivning. Hon biträder ett stort antal företag i olika branscher med granskningar av avtal och samarbetsprojekt mellan konkurrenter liksom återförsäljaravtal och andra vertikala restriktioner. Hon biträder även vid analys av och anmälning av företagskoncentrationer till Kommissionen och Konkurrensverket och vid gryningsräder och utredningar hos Kommissionen och Konkurrensverket. Hon arbetar även med frågor kring missbruk av dominerande ställning och klagomål avseende konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Elisabeth är även ombud i konkurrensrättsliga processer i domstol och vid skiljeförfaranden.

Elisabeth Eklund arbetar huvudsakligen med konkurrensrätt men även med närliggande områden som regulatoriska frågor, förvaltningsrättsliga processer, statligt stöd, marknadsrätt, anti-korruption och frågor avseende fri rörlighet för varor och tjänster.
Elisabeth arbetar till stor del med reglerade eller nyligen omreglerade marknader, framförallt läkemedel och medicinteknik men även bl.a. radio- och TV, energi, tele- och transportmarknaden.

Elisabeth Eklund har under ett flertal år varit gästföreläsare vid Stockholms Universitet på specialkursen i konkurrensrätt och på mastersprogrammet i European Law och är även en ofta anlitad föreläsare på konferenser och skräddarsydda klientanpassade utbildningar angående konkurrensrätt, statsstöd respektive anti-korruption. Elisabeth har även skrivit ett stort antal artiklar avseende konkurrensrätt i både svenska och internationella publikationer. Hon är utsedd av Konkurrensverket till Non-Governmental Advisor i arbetsgruppen för Unilateral Conduct inom ICN, the International Competition Network.


Resumé

Resumé


Utnämningar