Elisabeth Eklund

Elisabeth Eklund

Stockholm | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 26 08

E-post: elisabeth.eklund@delphi.se

Språk: engelska, franska, italienska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Elisabeth Eklund är ansvarig för Delphis EU- och konkurrensrättsgrupp, vilken även arbetar med offentlig upphandling, statsstöd och regulatoriska frågor. Hon är även ansvarig för Delphis Life Science-grupp. Hon är rankad som en ledande expert i konkurrensrätt och även life sciences och offentlig upphandling av en rad väl erkända rankinginstitut som Chambers and Partners, Legal 500 och Who’s Who Legal. Hon fick även utmärkelsen Clients’ Choice Award som bästa konkurrensrättsadvokat i Sverige 2021.

Elisabeth arbetar med all slags konkurrensrättslig rådgivning; karteller, granskningar av samarbeten med konkurrenter och informationsutbyten, vertikala restriktioner och missbruk av dominerande ställning. Elisabeth bistår även med anmälningar av företagsförvärv till Konkurrensverket och EU Kommissionen samt koordineringar av anmälningar till utländska myndigheter. Hon har även omfattande erfarenhet av gryningsräder och efterföljande utredningar hos Konkurrensverket och Kommissionen liksom av eftergiftsansökningar. Vidare arbetar hon förebyggande med upprättande av compliance-program och utbildningar och strategiskt stöd i konkurrensrättsliga frågor. Elisabeth är även ombud i konkurrensrättsliga processer i domstol och skiljeförfaranden avseende missbruk av dominerande ställning, karteller, ogiltighet och skadestånd samt i regulatoriska processer.

Utöver konkurrensrätt är Elisabeth även specialiserad på EU-rätt, statligt stöd och regulatoriska frågor inom särskilt life-science-industrin (läkemedel, medicinteknik och vårdgivare) men även inom telekom, livsmedel, dagligvaror, transport, energi, avfall m.m. Hon arbetar även med anti-korruptions-frågor och har erfarenhet från offentlig upphandling. Inom life science bistår hon utöver frågor relaterade till konkurrensrätt bl.a. med pris och subvention från TLV, marknadsföring och ärenden i IGN och NBL, samarbete med vårdgivare, utbytbarhetsfrågor, kliniska prövningar och CE-märkning.

Elisabeth är gästföreläsare i konkurrensrätt vid Stockholms universitet och är en populär föreläsare och moderator på konferenser och kurser. Hon har publicerat en rad artiklar i internationella och svenska publikationer.

Elisabeth representerar Sverige i the International Competition Network (ICN) som Non-Governmental Advisor. Elisabeth är även vice ordförande i ICC’s (International Chamber of Commerce) referensgrupp för konkurrens liksom CSR. Hon är även engagerad i frågor rörande jämställdhet och ledarskap genom bl.a. WizWomen och Women Leaders in Life Science.


Resumé


Utnämningar