Corporate Commercial

Contracts are much more than law – so are we.

Alla specialister i Delphis Corporate Commercial-team har ett tydligt avtalsfokus. Det innebär att vi dagligen bland annat upprättar, granskar och förhandlar alla typer av kommersiella avtal som är centrala i våra klienters operativa verksamhet. Vi arbetar även med strategiska samarbeten, corporate governance och utredningar (corporate investigations).

Vår utgångspunkt och erfarenhet är dock att det krävs mycket mer än juridik för att lyckas ingå avtal som verkligen tar din verksamhet framåt. Vi lägger därför stor vikt vid, och vår erfarenhet hjälper oss, att snabbt identifiera vad som är värdeskapande respektive kostnadsdrivande och riskfyllt i den verksamhet som just du bedriver. Detta anser vi vara grundläggande när vi ger dig praktiskt och konkret rådgivning och vi fungerar regelmässigt och gärna som ditt bollplank i strategiska och kommersiella överväganden vid utformningen av det konkreta avtalet.

Vår bredd och vårt djup när det gäller kunskap om kommersiella avtal innebär i praktiken att vi kan stötta dig i allt från olika typer av distributionsavtal, samarbetsavtal (Joint Ventures), aktieägaravtal och olika industriers standardavtal till olika typer av transaktionsavtal som Transitional Service Agreements (TSA). Gruppen arbetar också mycket med digitalisering, och IT-relaterade avtal i samarbete med IT & telekom.

Alla specialister inom Delphis Corporate Commercial-team är även väl bekanta med de särskild juridiska och tekniska frågor som ofta påverkar ett kommersiellt avtal och som kan behöva hanteras t.ex. frågor som rör behandling av personuppgifter, immaterialrätt, Tech/IT, samt regulatoriska frågor. Denna spetskompetens innebär att vi ger dig en helhetsrådgivning.

Eftersom vi, precis som du, vet att avtal är mycket mer än juridik är vi övertygade om att Delphis Corporate Commercial-team kan hjälpa dig göra bättre, säkrare och snabbare affärer.

Vi arbetar bland annat med:

 • Licensavtal
 • Utvecklingsavtal
 • Sekretessavtal
 • Transitional Service Agreement (TSA)
 • Corporate Governance
 • Corporate Investigations
 • MedTech/HealthTech
 • Tech-transaktioner
 • Strategiska samarbetsavtal
 • Joint Ventures
 • Tillverkningsavtal
 • Distributionsavtal
 • Agentavtal
 • Leverantörsavtal
 • Inköpsavtal
 • Orgalime och NL
 • Incoterms
 • Financial Regulatory
 • General Regulatory
Specialister inom området

Stefan Erhag

Managing Partner / Advokat

Stockholm

Stefan Erhag

Christopher Bona

Partner / Advokat

Linköping

Christopher Bona

Sverker Bonde

Partner / Advokat

Stockholm

Sverker Bonde

Elisabeth Eklund

Partner / Advokat

Stockholm

Elisabeth Eklund

Johan Engdahl

Partner / Advokat

Göteborg

Johan Engdahl

Agnes Hammarstrand

Partner / Advokat

Göteborg

Agnes Hammarstrand

Johan Hübner

Partner / Advokat

Stockholm

Johan Hübner

Dahae Roland (On leave)

Partner / Advokat

Stockholm

Dahae Roland (On leave)

Peter Nordbeck

Partner / Advokat

Stockholm

Peter Nordbeck

Fredrik Nordlöf

Partner / Advokat

Stockholm

Fredrik Nordlöf

Per-Ivar Svensson

Partner / Advokat

Malmö

Per-Ivar Svensson

Jonas Vikbladh

Partner / Advokat

Malmö

Jonas Vikbladh

Håkan Wendesten

Senior Counsel / Advokat

Göteborg

Håkan Wendesten

Kristian Fredrikson

Counsel / Advokat

Malmö

Kristian Fredrikson

Maria Winckler

Specialist Counsel / Advokat

Göteborg

Maria Winckler

Helena Abelsson

Senior Associate / Advokat

Linköping

Helena Abelsson

Lisa Alneberg

Senior Associate / Advokat

Malmö

Lisa Alneberg

Matilda Claussén-Karlsson

Senior Associate / Advokat

Linköping

Matilda Claussén-Karlsson

Anna Ersson

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Anna Ersson

John Neway Herrman

Senior Associate / Advokat

Stockholm

John Neway Herrman

Emilia Malmberg Larson

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Emilia Malmberg Larson

Louise Sundström

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Louise Sundström

Emelie Zulfijaj

Senior Associate / Advokat

Malmö

Emelie Zulfijaj