Christopher Bona

Christopher Bona

Linköping | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 26 27

E-post: christopher.bona@delphi.se

Språk: engelska, tyska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Christopher Bona har under mer än 15 år varit verksam med biträde till företag inom IT/telekom-branschen, särskilt med inriktning på programvaru-/konsultbolag, halvledarföretag och i övrigt inom high-techsektorn. Christopher har vidare biträtt IT- och telekombolag i kommersiella förhandlingar samt tvistelösning såväl avseende kommersiella avtal som regulatoriska frågor. Christopher har också utfört uppdrag för bolag inom TV- och media.

Som en konsekvens av den tydliga teknologiinriktningen har Christopher under 10 år ansvarat för Delphis samverkan med och biträde till Linköpings universitets inkubatorverksamhet – LEAD – och biträder i det sammanhanget regelbundet universitetsrelaterade företag och teknologiprojekt; såväl inom IT som life science-området. Vidare uppkommer i detta sammanhang ofta behov av biträde hos kunder/köpare av IT-system och teknologilösningar, där Christopher regelbundet biträder såväl privata som offentliga aktörer, både i kommersiella förhandlingar och vid tvister inom och utom rättegång/skiljeförfarande.


Resumé


Relaterat innehåll