Alla nyheter

Ny chef på Delphi i Östergötland

Advokatfirman Delphi har från och med årsskiftet en ny Managing Partner för verksamheten i Linköping och Norrköping. Oscar Brandin har arbetat på Delphi sedan 1999 och efterträder nu Christopher Bona som väljer att kliva av rollen som MP efter sex år.

 

”Efter sex års verksamhet som MP på Delphis kontor i Östergötland är det nu med stor glädje och trygghet som jag överlämnar MP-skapet till min kollega Oscar Brandin. Jag ser nu fram emot att med full kraft kunna engagera mig i mina klienters spännande affärer och därtill bidra till att stärka kontorets fortsatta utveckling när det gäller biträde till kunskaps- och teknikintensiva bolag i regionen”, säger Christopher Bona.

”Det känns givetvis mycket hedrande att få ta över rollen som MP på Delphi Östergötland, och jag ser med spänning fram emot att i än större utsträckning än tidigare få möjlighet att påverka och utveckla byråns verksamhet i östgötaregionen. Samtidigt räknar jag med att även fortsättningsvis vara fullt verksam med det juridiska arbetet inom områdena för obestånd och tvistelösning”, säger Oscar Brandin.