FinTech

We understand the interaction between law and innovation.

Med sitt ursprung i Delphis topprankade TMT-team har Delphis FinTech-team en djup förståelse för de juridiska och kommersiella utmaningar och möjligheter som erbjuds i branscher med teknik och innovation i ständig utveckling, och vi bevakar ständigt branschens utveckling.

Vi är stolta över att kunna erbjuda en dedikerad grupp rådgivare i FinTech-relaterade ärenden, som tillsammans har varierad bakgrund och lång erfarenhet inom bland annat teknologi, regulatoriska frågor, kommersiella avtal och dataskydd. Vi arbetar nära Delphis ledande TMT-verksamhet såväl som med vårt mycket erfarna Venture Capital-team. Detta ger oss förmågan att ge råd inom ett brett spektrum av olika frågor som klienter inom FinTech-sektorn möter, ofta i egenskap av startup-bolag i olika tillväxtstadier.

Vi har lång erfarenhet av rådgivning inom finansiell reglering. Relevanta frågor rör ofta avtalslösningar, relationer med kunder och tillsynsmyndigheter, kapitalanskaffning, IPO och compliance. Vi hjälper också våra klienter med olika frågor i samband med tillstånds- och registreringsprocesser hos Finansinspektionen (FI) samt frågor relaterade till lokal tillämpning av PSD2, dataskydd och Open banking.

Med bred erfarenhet av olika kommersiella avtal tillsammans med djup förståelse för IT och ny teknik ger FinTech-teamet våra klienter råd om kommersiella avtal, med en särskild förmåga att knyta an komplex teknik till avtalsrelaterade frågor. Vi har också en god förståelse för de juridiska och kommersiella utmaningar och möjligheter som erbjuds inom teknikindustrin.

Vi arbetar bland annat med:

  • Finansiell reglering; PSD2 och EBA:s riktlinjer
  • Betaltjänstlösningar och system; Open banking
  • Ny teknik; IoT, Artificiell intelligens, Blockchain och Big Data
  • Kommersiella avtal; B2B och B2C
  • Dataskydd och frågor kring banksekretess
  • Tillstånd och ansökningsprocesser till FI

"Delphi has fully understood our service and has been able to provide us with strategic advice."

Chambers and Partners, 2024
Specialister inom området

Agnes Hammarstrand

Partner / Advokat

Göteborg

Agnes Hammarstrand

Johan Hübner

Partner / Advokat

Stockholm

Johan Hübner

Agne Lindberg

Partner / Advokat

Stockholm

Agne Lindberg

Peter Nordbeck

Partner / Advokat

Stockholm

Peter Nordbeck

John Neway Herrman

Senior Associate / Advokat

Stockholm

John Neway Herrman

Erik Ålander

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Erik Ålander