Delphi 40 år

Four decades of legal legacy.

I år fyller vi 40 år. I fyra decennier har vi levererat förstklassig juridisk rådgivning till våra klienter. Alltid med den bästa affären som mål och alltid med fokus på våra medarbetare som gör det möjligt. I med- och motgångar har vi verkat framgångsrikt i en bransch som haft en otrolig utveckling både tekniskt och affärsmässigt. Historien är en framgångssaga och framtiden en tillväxtresa med ambitiösa planer. Det här är vår story.

”40 år har gått fort”, säger medgrundaren Per Berglöf när han ser tillbaka på Delphis fyra decennier i branschen.

Det då kontroversiella byrånamnet, IT-kraschen och byråns expansion är några av de saker som präglat Delphis historia. I filmen ovan får vi följa med när Per Berglöf blickar tillbaka på starten 1984, de händelser som påverkat byrån och anledningarna till Delphis framgång.


 

1984

I begynnelsen

Delphi grundades av Staffan Bergling, Sven-Göran Alm och Per Berglöf. Alla tre kom från Erik Berglunds Advokatbyrå, som då var en av de större byråerna i Stockholm med cirka 14 jurister. Den allra största byrån var Lagerlöfs med drygt 20 jurister. Från Erik Berglunds Advokatbyrå tog vi även med oss medlemskapet i UNILAW som på den tiden var en av de första internationella advokatgrupperingarna. Delphi påbörjade därefter sin verksamhet som en av de första byråerna i Sverige med endast företag som klienter och ägnade sig därmed åt renodlad affärsjuridik. Resan startade i en av Hötorgsskraporna i Stockholm där Delphi tog över lokalerna som tidigare varit H&M:s huvudkontor. Ambitionen var att bygga Sveriges modernaste advokatbyrå med ett nytt arbetssätt både internt och externt – i motsats till vad som gällde i advokatvärlden på den tiden. Ett advokatkontor 1984 skilde sig nämligen inte särskilt mycket från ett advokatkontor 1954.

Firmanamnet Delphi

Anledningen till att byrån tog Delphi som firmanamn, och inte något familjenamn som var kutym i branschen, var att det var viktigt att framhålla att det var byrån som helhet och inte den enskilda advokaten som levererade de juridiska tjänsterna – vilket skulle möjliggöra bättre nyttjande av byråns resurser. Firmanamnet Delphi valdes med motiveringen att det var internationellt gångbart samt kort och lätt att marknadsföra. Att namnet dessutom ibland förknippades med oraklet i Delphi gjorde det ju bara lite extra intressant. Namnvalet blev dock inte uppskattat av vare sig Advokatsamfundet eller branschkollegor som alla reagerade på att det var emot alla principer att en advokatfirma kunde ha ett påhittat firmanamn. Advokatbyråer skulle enligt kritikerna ha ett eller flera av delägarnas familjenamn. Kritiken föranledde Advokatsamfundet att på våren 1984 förbjuda påhittade firmanamn. Detta förbud var dock inte retroaktivt varför Delphi kunde behålla sitt påhittade namn med ”ensamrätt”. Advokatsamfundets beslut upphävdes emellertid 1989.

1988

En svårflirtad byrå

Vi blev under året approcherade av en stor internationell advokatbyrå som avsåg att öppna kontor i Sverige. Efter ett antal möten i Stockholm och London avbröt vi dock förhandlingarna då vi insåg att det dels var dålig ekonomi i upplägget och att vi dels, och allra viktigast, inte ville äventyra den kultur som vi just hade lyckats etablera i byrån. Delphi har sedan dess blivit approcherade fler gånger genom åren men vi har alltid lämnat samma besked.

1990
-1994

Bank-, finans- och fastighetskrisen

I början av 90-talet bröt bank-, finans- och fastighetskrisen ut i samband med att finansbolaget Nyckeln gick i konkurs. Nyckeln drog med sig både finansbolag och banker i fallet och därmed också ett tusental fastighetsbolag som kom på obestånd. Krisen var helsvensk och berodde till stor del på en alltför stor offentlig sektor som finansierades med en alltför stor statsskuld. Delphi agerade snabbt och bildade en konkursavdelning genom att bland annat ta in två konkursförvaltare som delägare. Satsningen blev lyckad och när avdelningen var som störst bestod den av sex jurister samt en konsult med lång bankerfarenhet plus administrativ personal.

1992

IT-juridiken tar fart

Mitt under brinnande finanskris flyttade Delphi in i nya lokaler på två plan i sista Hötorgsskrapan närmst Sergels Torg. Vi tog över lokalerna efter Svenska Kredit som var ett kreditgarantibolag för fastighetsbranschen och som hade gått i konkurs till följd av finanskrisen. Samma år startade även Delphis framgångsrika avdelning inom IT-juridik.

1993

Internationella relationer 

Tillsammans med UNILAW-medlemmarna Selmer i Norge, Castrén & Snellman i Helsingfors och Nielsen Nørager i Köpenhamn bildade vi Nordic Alliance. Syftet med alliansen var att internationellt marknadsföra Norden som en helhet och kunna ta oss an stora multinationella klienter som sökte juridisk assistans i Norden. Det var även första året som Delphi var representerat på IBA:s Annual Meeting, som det året hölls i New Orleans, USA. Sedan dess har Delphi varit representerat med delegationer varje år samt aktivt deltagit i IBA:s olika specialistkommittéer. Nordic Alliance avhöll också en mottagning under temat ”Nordic Reception” vilket då var relativt ovanligt.

1994

Marknadsföringsförbudet avskaffas

Reklam, utöver att tala om vilken verksamhetsinriktning byråer hade, var av Advokatsamfundet i princip otillåten fram till 1994. Marknadsföringsförbudet avskaffas dock i samband Sveriges inträde i EU eftersom det fanns en risk att det skulle kunna utgöra en otillåten konkurrensbegränsning. Delphi var inte sena på bollen utan producerar strax därpå en riktig kioskvältare i broschyrformat om våra tjänster och medarbetare.

1997
-1999

En nationell firma

1997 hade delägarna i Stockholm ett viktigt strategimöte med beslut om att bli en nationell firma. Anledningen var att vi ansåg att vi snabbt måste kunna redovisa en större kapacitet eftersom det efterfrågades, särskilt i transaktioner. Den första kontakten togs sedan med Linköpings Juridiska Byrå och därefter med Arnerius & Partners i Malmö. Året därpå bildades sedan Advokatfirman Delphi & Co genom samgående mellan de tre byråerna och 1999 anslöt sig även Friman & Carlander i Göteborg till Delphi & Co. Första året som nationell byrå omsatte vi cirka 60 miljoner kronor med 45 jurister.

2000
-2002

IT-kraschen

IT-bubblan spricker i samband med att e-handelsföretaget boo.com går i konkurs i maj 2000 och börsen rasar till lägsta notering 2002. Delphi hade många IT-bolag som klienter som påverkades mycket negativt av IT-kraschen och det blev en snabb och kraftig nedgång i ärendetillströmningen. Det här året var Delphis, i vart fall Stockholmskontorets, största nedgång i omsättning och resultat sedan starten 1984.

2003
-2004

Efter regn kommer solsken

IT-branschen börjar sakta men säkert återhämta sig och så även Delphi som under 2003 omsatte cirka 180 miljoner kronor. Året därpå ansluter vi till det internationella nätverket World Services Group som består av aktade advokatbyråer världen över. Delphi är den enda svenska byrån i nätverket och är medlemmar än idag.

2005
-2006

En affärsjuridisk fullservicebyrå

Stockholmskontoret flyttar till Regeringsgatan till ett spektakulärt och futuristiskt kontor helt i linje med våra ursprungliga intentioner. Under 2006 startade en tillströmning av delägare från olika konkurrenter som fyllde luckor i våra kompetensområden och vi blev nu en affärsjuridisk fullservicebyrå.

2007

Pro bono-arbete

Delphi inleder ett ideellt samarbete med Läkare utan gränser och bistår organisationen med kostnadsfri rådgivning i samband med bland annat avtal och arbetsrätt. Den här typen av pro bono-arbete från advokatbyråer var relativt ovanligt i Sverige vid den här tiden men har kommit att bli lite av en hygienfaktor med åren. Samarbetet mellan Delphi och Läkare utan gränser består än idag.

2008

Internationellt pris och ny finanskris

Delphi utnämns till ”Overall Law Firm of the Year” av det internationella affärsmagasinet ACQ som rankar rådgivare i företagstransaktioner över hela världen. Vid det här laget är vi cirka 105 jurister i Sverige. Nu var det också dags för en ny finanskris som förorsakades av bland annat Lehmankraschen och så kallade subprimelån. Delphi handlade snabbt och skapade en specialistgrupp för finansiell omstrukturering, Corporate Recovery, och åtog sig ett antal tvister som hade sin grund i Lehmankraschen.

2009

Branschens bästa arbetsplats

Tidningen Legala Affärer genomför sin årliga mätning bland biträdande jurister på de större advokatbyråerna i Sverige och för fjärde året i rad hamnar Delphi på en förstaplats för att vara den bästa arbetsplatsen i branschen.

2010

Delphi går som tåget

Trots den rådande lågkonjunkturen går byrån bra. Delphis omsättning gick under 2009 upp två procent jämfört med 2008, samtidigt som flera andra större advokatbyråer tappade i omsättning. Byrån har gått från en omsättning på 212 miljoner kronor under 2007 till en omsättning på 252 miljoner kronor under 2009. Nu har byrån klättrat till en niondeplats på listan över Sveriges största advokatbyråer, mätt i intäkter. I början av 2011 utses Delphi till landets mest proaktiva advokatbyrå i Regis årliga kvalitets- och branschstudie Årets Advokatbyrå, vilket är Sveriges största klientstudie för byråer specialiserade på affärsjuridik. Det är en mycket viktig utmärkelse för Delphi och ett kvitto på att vår initiala ambition om att vara Sveriges modernaste advokatbyrå fortfarande efterlevs.

2011

Saab-konkursen

I slutet av året försätts Saab Automobile i konkurs och över 3 000 personer förlorar jobbet i en av Sveriges genom tiderna största konkurser. Delphi blir utsedda till konkursförvaltare vilket ger en rejäl skjuts för Delphis framgångsrika verksamhetsgrupp inom insolvens och rekonstruktion.

2015

Nya supermoderna lokaler i Stockholm

Delphis Stockholmskontor växer ur sina lokaler på Regeringsgatan och flyttar in i Mästerhuset på Mäster Samuelsgatan. Det nya kontoret innebär inte bara en adressändring utan även en flytt till en nybyggd och miljöcertifierad byggnad, med möjlighet till bättre samarbete och öppnare kommunikation.

2016
-2018

Guldregn och expansion

Det regnar guld på Delphi som blir utnämnda till Årets Advokatbyrå tre år i rad i Regis årliga kvalitets- och branschstudie, i kategorin Advokatbyråer 200+ mkr. Delphi får även motta Justitiapriset som är en nyinstiftad utmärkelse som delas ut till den affärsjuridiska advokatbyrå som arbetar bäst med jämställdhet i branschen. Affärerna blomstrar och byrån växer så det knakar. Rekryteringen medför att antalet anställda jurister på byrån nu är fler än någonsin och totalt är vi cirka 200 medarbetare i Sverige. Under 2018 omsatte Delphi drygt 370 miljoner kronor.

2018

Nya episka lokaler i Malmö

Under hösten flyttar vårt Malmökontor in i den klimatsmarta fastigheten Epic på Nordenskiöldsgatan. Delar av byggnaden består av lokalt återvunnet material och fastigheten är certifierad för att den byggda miljön ska främja människors välmående och produktivitet. Samma år genomgår även vårt Göteborgskontor en generations- och organisationsförändring och inleder en satsning på ökad specialisering.

2020

Coronapandemin bryter ut

Coronapandemin lamslår hela världen. Viruset och sjukdomen den orsakar berör oss alla, både privat och på arbetet. Konferenser, resor, tävlingar och möten ställs in. Fabriker håller stängt och organisationer uppmanar medarbetare att inte komma till arbetsplatsen. Delphi rustar för tuffare tider. Men som med mycket annat har coronapandemin och dess konsekvenser även juridiska aspekter som innebär nya affärersmöjligheter för byrån.

2021
-2023

Certifieringar, lanseringar och ännu fler prisutdelningar

Delphi blir, som första advokatbyrå i Sverige, certifierade som en mycket bra arbetsplats enligt Great Place to Works internationella standard. Certifieringen baseras på en omfattande undersökning där medarbetare får svara på frågor om arbetsplatsmiljö och organisationskultur och är idag den mest använda medarbetarundersökningen i världen.

Friends of Delphi lanseras – en affärsjuridisk kunskapsportal för juridikstudenter. Syftet med portalen är att brygga gapet mellan affärsjuridikens teori och praktik och att förbereda studenterna lite extra inför arbetslivet på advokatbyrå. Idén föddes i dialogen med nyexaminerade jurister som vittnade om att första tiden på byrå kunde kännas utmanande.

Vi tar även nästa kliv i vårt hållbarhetsarbete och släpper vår allra första hållbarhetsrapport. Delphi har visserligen arbetat länge med hållbarhetsfrågor men det är först nu vi samlar all information i en årlig rapport. Detta för att det ska vara enkelt för våra intressenter att läsa och granska vårt hållbarhetsarbete.

Delphi blir återigen utnämna till Årets Advokatbyrå, i kategorin Advokatbyråer 200+ mkr, såväl 2021 som 2022/2023 i Regis årliga kvalitets- och branschstudien för affärsjuridiska byråer där klienternas syn på samarbetet avgör vem som vinner. Under 2021 får vi även motta Justitiapriset igen för vårt jämställdhetsarbete och under 2023 blir vi uppmärksammade för Årets Initiativ, av Justitiapriset, för den betydelsefulla Föräldragruppen som startades av Delphis interna jämställdhetsgrupp.

2024

Fyra decennier av juridisk expertis

I fyra decennier har vi levererat förstklassig rådgivning till våra klienter. Alltid med den bästa affären som mål och alltid med fokus på våra medarbetare som gör det möjligt. Idag är Delphi en progressiv advokatbyrå med erkända specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden. Vi är totalt cirka 210 medarbetare, varav ungefär 150 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Hos oss får klienter en samarbetspartner som har drivkraften och kompetensen som krävs för att förstå varje klients värld och hjälper dem att fatta framgångsrika beslut. Vi vågar tänka nytt och gå vår egen väg. We love challenges!