Samarbete med NU: Nolla utanförskapet

Delphi engagerade i läxverkstäder för ungdomar

Delphi är samarbetspartner med NU: Nolla utanförskapet som anordnar läxverkstäder på utvalda företag. Läxverkstäderna riktar sig till elever som bor i utsatta områden och som inte har studiero.

Vid läxverkstäderna får elever i årskurs 9 och gymnasiet besöka företag för att tillsammans med medarbetare från företaget arbeta med sina läxor och få inblick i olika branscher och andra miljöer.  För ungdomarna är det här helt enkelt ett första steg in till arbetslivet och att skapa positiva spiraler för ungdomarna när de etablerar sig på arbetsmarknaden efter studierna.

Praktiska insatser är viktigt för integration av unga som kommer från utsatta områden. I läxverkstäderna ökar elevernas kunskaper och de får på ett naturligt sätt inspiration till vidareutbildning och arbetsrelaterade kontakter samtidigt som företagen får direktkontakt med potentiell framtida arbetskraft.

Sanna Wolk är professor i juridik och även initiativtagare och en av grundarna till NU.
”Alla elever som är med i projektet har höjt sina betyg och även ökat sin sociala kompetens. De har även fått en mjukare attityd jämfört med tidigare. I förorterna kanske man behöver spela tuff men i och med projektet har de även vågat visa lite andra sidor och blivit mer öppna och nyfikna”, säger Sanna.

Långsiktigt engagemang

Som deltagande företag förbinder man sig till ett samarbete på minst ett år och på Delphi har läxverkstäderna blivit mycket populära, både bland eleverna såväl som bland Delphis medarbetare. Projektet försöker samarbeta med samma elevgrupp i fyra år där deltagarna väljs ut genom individuella intervjuer. De viktigaste kriterierna för att som elev få delta i projektet är ett eget driv och engagemang.

”Vi vill genom vår medverkan bidra till motivation och möjligheter till högre studier och hoppas såklart kunna inspirera ungdomarna att i framtiden välja just juristyrket. Vi behöver definitivt mångfald i advokatbranschen”, säger David Aversten, partner på Delphi.