Socialt ansvar

Giving back to society.

Socialt ansvar är ett brett område som täcker in många delar och därför också många olika aktiviteter. Det de har gemensamt är att de handlar om och berör människor.

Våra aktiviteter inom området socialt ansvar tar sikte på människor utanför vår egen verksamhet. Det handlar både om att vi stödjer olika typer av aktiviteter finansiellt men också att vi bidrar med vår kompetens, engagemang och våra tjänster. Förutom att vi hjälper andra människor så får även detta i sin tur positiva effekter bland våra medarbetare, genom att de får vara med och bidra skapas ett engagemang.

Vi vill bidra till samhällsutvecklingen

Vi arbetar pro bono för organisationer som Läkare utan gränser och Make a Kid Smile och vi stödjer bland annat UNHCR, Stockholms stadsmission, Göteborg stadsmission, Noll tolerans mot mobbning, Tillväxt Malmö och Humanium Metal by IM.

Under åren 2016 till 2019 har vi finansierat en ettårig utbildning på Handelshögskolan i Stockholm för två nyanlända kvinnor från Syrien och en nyanländ kvinna från Irak. Programmet kallas Rapid Acceleration Management Program (RAMP) och syftar till att påskynda integrationen av nyanlända akademiker som beviljats asyl i Sverige. Förutom att få utbildningen finansierad av Delphi så ingår också en praktikplats under läsåret vid sidan av studierna.

Samhällsengagemang inspirerar och gör skillnad på riktigt

Delphi deltar och driver olika initiativ för att öka mångfalden i juristyrket och sökanden till juristutbildningar, vilket vi tror i förlängningen kommer att bidra till en mer diversifierad arbetsplats.

Vi är starkt engagerade i nätverket NU: Nolla Utanförskapet, där vi erbjuder högstadie- och gymnasieungdomar läxhjälp. Det innebär att vi kontinuerligt tar emot ungdomar hos oss och hjälper till med läxor och förberedelser inför prov.

Delphi är även engagerade i Nätverket Ung Talang där vi berättar mer om juristyrket på plats samt åker ut till skolor i utsatta områden. Syftet är att inspirera till att studera vidare på universitetet och förhoppningsvis välja juristutbildningen.