Socialt ansvar

Giving back to society.

Socialt ansvar är ett brett område som täcker in många delar och därför också många olika aktiviteter. Det de har gemensamt är att de handlar om och berör människor.

Våra aktiviteter inom området socialt ansvar tar sikte på människor utanför vår egen verksamhet. Det handlar både om att vi stödjer olika typer av aktiviteter finansiellt men också att vi bidrar med vår kompetens, engagemang och våra tjänster. Förutom att vi hjälper andra människor så får även detta i sin tur positiva effekter bland våra medarbetare, genom att de får vara med och bidra skapas ett engagemang.

Vi vill bidra till samhällsutvecklingen

Vi arbetar pro bono för organisationer som bland annat Läkare Utan Gränser, Humanium Metal by IM, Tillväxt Malmö och Chalmers Ventures.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där det behövs som allra mest. Läkare Utan Gränser hjälper människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Delphi bistår organisationen ideellt med affärsjuridisk rådgivning, bland annat i samband med avtal och arbetsrätt.

Humanium Metal by IM är ett initiativ där beslagtagna illegala vapen smälts ner till en ny råvara. Intäkterna går tillbaka till samhällen som är hårt drabbade av väpnat våld, eftersom hållbar utveckling börjar med fredliga samhällen. Processen med nedsmältning av vapnen och användandet av metallen kräver juridisk kompetens, vilket Delphi erbjuder IM genom vårt samarbete.

Tillväxt Malmö har som uppdrag att stötta tillväxtföretag för att de ska kunna växa och skapa fler arbetstillfällen. Målgruppen är företag i Malmö som har behov av nya nätverk, finansiering och rådgivning i sin tillväxt. Som partnerföretag bidrar Delphi med affärsjuridisk rådgivning till tillväxtföretagen, pro bono i starten men även som ett stöd för framtiden.

Delphi arbetar även pro bono för Chalmers Ventures som startar, utvecklar och finansierar forsknings- och kunskapsbaserade företag. Delphi deltar i Legal Clinic som erbjuder bolag inom Chalmers Ventures tillgång till juridisk rådgivning.

Samhällsengagemang inspirerar och gör skillnad på riktigt

Delphi deltar och driver olika initiativ för att öka mångfalden i juristyrket och sökanden till juristutbildningar, vilket vi tror i förlängningen kommer att bidra till en mer diversifierad arbetsplats.

Vi är starkt engagerade i nätverket NU: Nolla Utanförskapet, där vi erbjuder högstadie- och gymnasieungdomar läxhjälp. Det innebär att vi kontinuerligt tar emot ungdomar hos oss och hjälper till med läxor och förberedelser inför prov.

Delphi är även engagerade i F1RST, ett kostnadsfritt community där vi berättar mer om juristyrket på plats samt åker ut till skolor i utsatta områden. Syftet är att inspirera ungdomar med bakgrunder som är underrepresenterade i näringslivet till att studera vidare på universitetet och förhoppningsvis välja juristutbildningen.