På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Socialt ansvar

Detta är ett brett område som täcker in många delar och därför också många olika aktiviteter. Det de har gemensamt är att de handlar om och berör människor.

Oavsett om det är våra medarbetare, potentiella kollegor eller människor i andra delar av världen som är i behov av hjälp och stöd. Alltså handlar det om allt från vår egen verksamhet, vårt samhälle och vår värld. Målet är att ge vårt bidrag för att skapa hållbarhet och bidra till en positiv samhällsutveckling inom dessa delar. Vårt aktuella arbete inom ramen för det sociala ansvaret består av följande aktiviteter och områden.

Medarbetare

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Att göra ett bra arbete handlar lika mycket om kompetens som att må bra. Som arbetsgivare vill vi därför göra vad vi kan för att hjälpa våra anställda att ha en balans i livet oavsett vilken nivå de är på i företaget. Vårt mål är att bli den mest attraktiva arbetsplatsen i vår bransch. Därför söker vi ständigt nya vägar för att se till att våra medarbetare mår bra och trivs samtidigt som vi levererar det allra bästa till våra klienter och fortsätter att vara en av de främsta advokatbyråerna i Sverige.

  • Vi uppmuntrar och bidrar till fysisk aktivitet.
  • Vi utformar individuell föräldraledighet.
  • Vi ger stöd och coaching i form av personliga mentorer och förutsättningar för personlig utveckling med erbjuder meningsfulla uppgifter.
  • Vi ger personligt ansvar och möjlighet att påverka sin situation och arbetsplats.

Jämställdhet och mångfald

En del i att värna om våra medarbetare och skapa branschens mest attraktiva arbetsplats, handlar om att eftersträva jämställdhet och mångfald i vår organisation. Vi anser att det är en självklarhet att alla behandlas lika oavsett kön, ålder, ursprung, tro och sexuell läggning. Och lika självklart är att det gäller på alla plan i form av rättigheter, möjligheter, utveckling och lön. Precis som med övriga delar tror vi att detta är ett pågående arbete och vi strävar hela tiden efter att bli bättre och att ta vårt ansvar för en ökad jämställdhet och mångfald i samhället.

  • Jämställdhet är en av parametrarna vi tar hänsyn till vid rekrytering.
  • Vi eftersträvar jämställdhet på alla positioner och nivåer i företaget och alla anställda har en individuell utvecklingsplan och en personlig mentor
  • Utveckling och lön baseras enbart på kompetens och är oberoende av kön eller andra eventuellt särskiljande parametrar
  • Mångfald är en av parametrarna vi tar hänsyn till vid rekrytering.

Samhälle

Vi tror att det är viktigt som företag att bidra till samhället och stödjer olika typer av verksamhet finansiellt och utöver det bidrar vi med vår kompetens och tjänster. En gemensam nämnare är ett personligt engagemang och viljan att bidra och påverka.

Vi arbetar pro bono för: Läkare utan gränser, Make a kid smile

Vi stödjer bland andra: NU: Nolla Utanförskapet, Handelshögskolan i Stockholms projekt RAMP, Operation Smile, Barncancerfonden, Uppstart Malmö, Tillväxt Malmö, UNHCR, Kulturförvaltningen Liljevalchs, Ung Företagsamhet och Stockholms Stadsmission.