Socialt ansvar

Giving back to society.

Socialt ansvar är ett brett område som täcker in många delar och därför också många olika aktiviteter. Det de har gemensamt är att de handlar om och berör människor.

Våra aktiviteter inom området socialt ansvar tar sikte på människor utanför vår egen verksamhet. Det handlar både om att vi stödjer olika typer av aktiviteter finansiellt men också att vi bidrar med vår kompetens, engagemang och våra tjänster. Förutom att vi hjälper andra människor så får även detta i sin tur positiva effekter bland våra medarbetare, genom att de får vara med och bidra skapas ett engagemang.

Vi vill bidra till samhällsutvecklingen

Vi arbetar pro bono för organisationer som Läkare utan gränser, 1825 och Humanium Metal by IM.

1825 är ett terapicenter för unga vuxna som arbetar för att främja psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa bland unga vuxna på både samhälls- och individnivå. 1825 har en öppen terapimottagning dit personer som är mellan 18 och 25 år och upplever ett behov av stöd kan komma utan remiss. 1825 arbetar även med kunskapsutveckling och påverkan för att alla unga vuxna som upplever psykisk ohälsa ska få tillgång till stöd och behandling på unga villkor. Delphi arbetar pro bono för 1825 i form av styrelsearbete samt i samband med all juridik kopplat till verksamheten.

Humanium Metal är ett initiativ där beslagtagna illegala vapen smälts ner till en ny råvara. Intäkterna går tillbaka till samhällen som är hårt drabbade av väpnat våld, eftersom hållbar utveckling börjar med fredliga samhällen. Processen med nedsmältning av vapnen och användandet av metallen kräver juridisk kompetens, vilket Delphi erbjuder IM genom vårt samarbete.

Delphi är även stolt samarbetspartner till organisationen Giving People som hjälper ekonomiskt utsatta barn och barnfamiljer med förnödenheter som bland annat kläder och mat. Delphi stöttar organisationen ekonomiskt och inför julen och sommaren bukar vi även göra extra insatser.

Samhällsengagemang inspirerar och gör skillnad på riktigt

Delphi deltar och driver olika initiativ för att öka mångfalden i juristyrket och sökanden till juristutbildningar, vilket vi tror i förlängningen kommer att bidra till en mer diversifierad arbetsplats.

Vi är starkt engagerade i nätverket NU: Nolla Utanförskapet, där vi erbjuder högstadie- och gymnasieungdomar läxhjälp. Det innebär att vi kontinuerligt tar emot ungdomar hos oss och hjälper till med läxor och förberedelser inför prov.

Delphi är även engagerade i nätverket Ung Talang där vi berättar mer om juristyrket på plats samt åker ut till skolor i utsatta områden. Syftet är att inspirera till att studera vidare på universitetet och förhoppningsvis välja juristutbildningen.