Kultur & värderingar

We love challenges.

Våra medarbetare är vårt viktigaste fokus och förutsättningen för att leverera förstklassig juridisk rådgivning till våra klienter. Därför är det angeläget för oss att vara en progressiv arbetsplats där våra medarbetare trivs och utvecklas.

Vi lägger stora resurser på att utveckla våra medarbetare genom möjligheter att fördjupa sina specialistkompetenser, sitt affärskunnande och framförallt sitt ledarskap. Hos oss är ledarskap, både över sig själv och andra, en avgörande faktor för att utvecklas och nå sin fulla potential.

Challengers love challenges

För att vara klienternas viktigaste samarbetspartner i en föränderlig tid behöver vi medarbetare med ett affärsmässigt nytänkande och särskilt mod. Vi är öppna för nya idéer som fortsätter att driva byrån framåt. Vi är engagerade och lyhörda, både mot klienter och varandra. Vi tror på ett utvecklat ledarskap och samarbete utan onödiga hierarkier.

Företagskulturen är A och O för att vi ska kunna leverera optimalt. Alla våra medarbetare driver tillsammans Delphi åt samma håll och förstår våra klienters verksamhet och situation.

Våra värderingar

Våra värderingar kommer från vår egen kultur och finns redan inom företaget. De vägleder oss i både det dagliga och det långsiktiga arbetet, och ställer samtidigt krav på hur vi agerar framåt.

Strävan efter att
alltid göra lite mer

Vi nöjer oss inte med att vara good enough, utan strävar alltid efter att skapa mervärde för våra klienter på nya sätt.

Transparens
och ärlighet

Transparens och ärlighet är ett måste i allt vi gör och säger för att skapa förtroende och trygghet. Det skapar förutsättningar för jämställdhet och möjligheter för alla att påverka.

Utvecklande ledarskap

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och hos oss är ledarskap, både över sig själv och andra, en avgörande faktor för att utvecklas och nå sin fulla potential.