Konkurs/Rekonstruktion

NDSWEDEN AB och AWM AB i konkurs

2024-05-10

Konkursförvaltningen tar nu in anbud enligt anbudsunderlag.

Länk till anbudsunderlag

Bilaga 1 – Årsredovisning 2022 NDSWEDEN AB

Bilaga 2 – Årsredovisning 2021 AWM AB

Bilaga 3 – Balansrapport 20230101-20231231 NDSWEDEN AB

Bilaga 4 – Resultatrapport 20230101-20231231 NDSWEDEN AB

Bilaga 5 – Balansrapport 20230101-20231231 AWM AB

Bilaga 6 – Resultatrapport 20230101-20231231 AWM AB

Bilaga 7 – Förutsättningar, kunskaper och förväntade externa kostnader för att bedriva eRocket

Dotterns Kök AB i konkurs

2024-05-03
Konkursförvaltningen tar nu in anbud enligt anbudsunderlag.

Länk till anbudsunderlag

Bilaga 1 – Årsredovisning 2022

Bilaga 2 – Anläggningstillgångar och inventarier


Comregia AB i konkurs

2024-04-04
Vid konkursdagen den 13 februari 2024 hade konkursbolaget pågående service- och samarbetsavtal samt hade lämnat offerter för ett antal projekt. Bolaget har bedrivit verksamhet bestående av bl a installation och konsulttjänster inom teknik avseende trådlösa nätverk, mobiltäckning inomhus, ljud, bild och säkerhet. Vid intresse av förvärv av nämnda projekt kan kontakt tas med konkurshandläggare Sandra Tegenmark på nedanstående kontaktuppgifter.

Mail: sandra.tegenmark@delphi.se
Telefon: 0767-72 00 69


Kåltrast AB i konkurs

2024-02-02
Majoriteten av konkursbolagets tillgångar är nu överlåtna.


Aludden Park och Restaurang AB i konkurs

2024-01-26
Konkursbolagets verksamhet är nu överlåten.


a industri AB i konkurs

2023-12-22
Majoriteten av konkursbolagets tillgångar är nu överlåtna.


Alloptik Sweden AB i konkurs

2023-11-17
Konkursbolagets verksamhet är nu överlåten.


Familjehälsan Väst AB i konkurs

2023-08-11
Majoriteten av konkursbolagets tillgångar är nu överlåtna.