Konkurs/Rekonstruktion

Familjehälsan Väst AB i konkurs

Konkursförvaltningen tar nu in anbud enligt anbudsunderlag.

Länk till anbudsunderlag

Bilaga 1. Årsredovisning

Bilaga 2. Resultatrapport


Acosense AB (publ) i konkurs

Majoriteten av konkursbolagets tillgångar är nu överlåtna. Kvarvarande inventarier kommer att försäljas via auktion genom PS Auction.


ByggTema i Örebro AB i konkurs

ByggTema i Örebro AB – underrättelse utdelning

Protokoll bouppteckningssammanträde ByggTema i Örebro AB

Konkursbouppteckning ByggTema i Örebro AB

Bilaga 1, separationsrätt

Bilaga 2, kundfordringar

Bilaga 3, kundfordringar Svea

Bilaga 4, inventarier

Bilaga 5, fordon

Bilaga 6, material

Bilaga 7, löntagare

Bilaga 8, beställare hävda entreprenader

Bilaga 9, leverantörsskulder

 


Green Venue Hotels AB i konkurs

2022-02-03
Green Venue Hotels AB, 556968-0142, försattes i konkurs vid Linköpings tingsrätt den 8 november 2019.

Länk till anbudsunderlag


Exploria AB i konkurs

2021-03-31
Exploria AB, org nr 556997-3570, försattes i konkurs den 15 mars 2021 av Halmstad tingsrätt.

Länk till auktion Exploria AB

Länk till ytterligare auktion Exploria AB


Lidköpings Mekaniska Verkstads AB

2020-04-21
Lidköpings Mekaniska Verkstads AB har den 7 april 2020 beviljats företagsrekonstruktion vid Skaraborgs tingsrätt enligt egen ansökan ingiven den 6 april 2020. Advokat Magnus Nedstrand är utsedd rekonstruktör. Se mer i dokumentet nedan.


AB Motala Verkstad

2020-04-22
AB Motala Verkstad har den 7 april 2020 beviljats företagsrekonstruktion vid Linköpings tingsrätt enligt egen ansökan ingiven den 6 april 2020. Advokat Magnus Nedstrand är utsedd rekonstruktör. Se mer i dokumentet nedan.


Motala Verkstad Group AB

2020-04-22
Motala Verkstad Group AB har den 7 april 2020 beviljats företagsrekonstruktion vid Linköpings tingsrätt enligt egen ansökan ingiven den 6 april 2020. Advokat Magnus Nedstrand är utsedd rekonstruktör. Se mer i dokumentet nedan.


David Sjölanders Mekaniska AB

2020-04-22
David Sjölanders Mekaniska AB har den 7 april 2020 kl 12.40 beviljats företagsrekonstruktion vid Västmanlands tingsrätt enligt egen ansökan ingiven den 6 april 2020. Advokat Magnus Nedstrand är utsedd rekonstruktör. Se mer i dokumentet nedan.