Konkurs/Rekonstruktion

WWSH Syd AB i konkurs

2021-04-23

WWSH Syd AB, org nr 556689-6113, försattes i konkurs den 15 april 2021 av Malmö tingsrätt. Konkursboet begär nu in anbud på konkursbolagets verksamhet. Information och anbudsunderlag finns på länken nedan.

Anbudsunderlag WWSH Syd AB

HÄ Skåne AB i konkurs

2021-04-16

HÄ Skåne AB, org nr 556092-8623, försattes i konkurs den 26 mars 2021 av Malmö tingsrätt. Konkursboet begär nu in anbud på konkursbolagets verksamhet. Information och anbudsunderlag finns på länken nedan.

Anbudsunderlag HÄ Skåne AB

Exploria AB i konkurs

2021-03-31

Exploria AB, org nr 556997-3570, försattes i konkurs den 15 mars 2021 av Halmstad tingsrätt. Konkursboet begär nu in anbud på konkursbolagets verksamhet. Information och anbudsunderlag finns på länken nedan.

Anbudsunderlag Exploria AB

Konkursboet säljer samtidigt följande utrustning på auktion.

Länk till auktion Exploria AB

Länk till ytterligare auktion Exploria AB

Mega Fun Göteborg AB i konkurs

2021-03-31

Mega Fun Göteborg AB, org nr 556717-8057, försattes i konkurs den 15 mars 2021 av Halmstad tingsrätt. Konkursboet begär nu in anbud på konkursbolagets verksamhet. Information och anbudsunderlag finns på länken nedan.

Anbudsunderlag Mega Fun Göteborg AB

Mega Fun Örebro AB i konkurs

2021-04-26

Mega Fun Örebro AB, org. nr 556742-8296, försattes i konkurs den 15 mars 2021 av Halmstad tingsrätt. Konkursboet säljer inventarierna på auktion. Länk till auktionen framgår nedan.

Länk till auktion Mega Fun Örebro AB

Lidköpings Mekaniska Verkstads AB

2020-04-21
Lidköpings Mekaniska Verkstads AB har den 7 april 2020 beviljats företagsrekonstruktion vid Skaraborgs tingsrätt enligt egen ansökan ingiven den 6 april 2020. Advokat Magnus Nedstrand är utsedd rekonstruktör. Se mer i dokumentet nedan.

AB Motala Verkstad

2020-04-22
AB Motala Verkstad har den 7 april 2020 beviljats företagsrekonstruktion vid Linköpings tingsrätt enligt egen ansökan ingiven den 6 april 2020. Advokat Magnus Nedstrand är utsedd rekonstruktör. Se mer i dokumentet nedan.

Motala Verkstad Group AB

2020-04-22
Motala Verkstad Group AB har den 7 april 2020 beviljats företagsrekonstruktion vid Linköpings tingsrätt enligt egen ansökan ingiven den 6 april 2020. Advokat Magnus Nedstrand är utsedd rekonstruktör. Se mer i dokumentet nedan.

David Sjölanders Mekaniska AB

2020-04-22
David Sjölanders Mekaniska AB har den 7 april 2020 kl 12.40 beviljats företagsrekonstruktion vid Västmanlands tingsrätt enligt egen ansökan ingiven den 6 april 2020. Advokat Magnus Nedstrand är utsedd rekonstruktör. Se mer i dokumentet nedan.