På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Konkurs/Rekonstruktion

Yxnerum hotel & conference

2018-11-02
Yxnerum hotel & conference AB, försattes i konkurs vid Linköpings tingsrätt den 21 augusti 2018. Advokaten Magnus Nedstrand förordnades till konkursförvaltare.
Läs mer i dokumenten nedan.

Metallsvenskan – bevakningsförfarande

2019-03-07

Med anledning av att det är sannolikt att det kan bli utdelning till borgenärer utan förmånsrätt har tingsrätten, efter konkursförvaltarens begäran, beslutat att s.k. bevakningsförfarande i konkursen ska äga rum. Det innebär att borgenärerna måste anmäla/bevaka sina fordringar hos tingsrätten senast inom beslutad tidsram, i det här fallet senast den 11 april 2019. Bevakning av fordran hos tingsrätten måste alltså ske även om man tidigare anmält sin fordran till konkursförvaltaren.

Metallsvenskan – halvårsberättelse
2019-02-11

För de som önskar ta del av upprättad halvårsberättelse kan en begäran skickas till norrkoping@delphi.se.

Metallsvenskan – förvaltarberättelse
2018-11-28

För de som önskar ta del av upprättad förvaltarberättelse kan en begäran skickas till norrkoping@delphi.se.
I förvaltarberättelsen behandlas bl.a. orsakerna till konkursen.

Metallsvenskan – konkursbouppteckning

2018-06-25

För de som önskar ta del av upprättad konkursbouppteckning kan en begäran skickas till norrkoping@delphi.se.

I konkursbouppteckningen har konkursförvaltaren lämnat en prognos om möjligheten för fordringsägarna att få någon utdelning i konkursen. Prognosen är för närvarande att det inte kommer att kunna ske någon utdelning. Det ska dock observeras att prognosen kan komma att ändras senare under konkurshanteringen.

Information till de som köpt biljetter till Metallsvenskan

2018-05-21

Metallsvenskan i Norrköping AB, 559126-9302, försattes i konkurs den 17 maj 2018 vid Norrköpings tingsrätt. Advokat Henrik Ringborg på Advokatfirman Delphi har utsetts till konkursförvaltare.

Konkursen innebär att Metallsvenskan ställs in.

Konkursen innebär vidare att de som köpt biljett har en fordran i konkursen. För att bevaka sin fordran i konkursen måste man anmäla sin fordran till konkursförvaltaren, gärna med kopia av tillhörande underlag (biljett/kvitto). Konkursförvaltaren behöver även få in namn, adressuppgift och kontaktuppgifter på den som bevakar sin fordran, vilket behövs för konkurshanteringen och för att information från Norrköpings tingsrätt ska kunna skickas ut till den som bevakar sin fordran.

När ni har anmält er fordran, och lämnat samtliga uppgifter till oss/konkursförvaltaren enligt ovan, kommer er fordran noteras och tas upp i den konkursbouppteckning som kommer att upprättas om ca en månad. Ni behöver därefter inte göra något mer tills vidare. Om det däremot blir utdelning på er fordran kommer ni bli kontaktade av Norrköpings tingsrätt. Ni måste då bevaka er fordran igen till tingsrätten.

Det går tyvärr inte idag att säga om det går att få tillbaka några pengar. En prognos kommer dock att lämnas av konkursförvaltaren i den kommande konkursbouppteckningen.

Det är viktigt att ni behåller underlaget för betalning (kvitton och biljetter) eftersom detta kan behöva uppvisas vid behov.

Ytterligare information kommer löpande att lämnas på vår hemsida, www.delphi.se