Alumni

Let’s keep in touch.

Delphi Connect är ett professionellt och socialt nätverk för Advokatfirman Delphis alumner. Här samlas tidigare och nuvarande kollegor för att hålla kontakten med varandra – och för att finna nya spännande kontakter för framtiden. Varmt välkommen att gå med i vårt alumninätverk Delphi Connect på Linkedin!