Alumni

We’re sad to see you go.

Även om du inte längre är en del av vårt team vill vi gärna hålla kontakten med dig, bibehåll relationen med oss och dina tidigare kollegor genom att bli en del av vårt alumninätverk. Vi anordnar årligen evenemang och träffar för att vi ska hålla kontakten.

Gå med i vårt alumninätverk genom att klicka här!