Rebecka Thörn

Partner / Advokat | Malmö

Varför tror du att Delphi har blivit uppmärksammad som byrå för vårt jämställdhetsarbete?

Delphi har sedan länge arbetat aktivt och strukturerat med jämställdhetsfrågor. Arbetet har skett både på kontorsnivå och kontorsövergripande för hela Delphi. Att en betydande del av arbetet har skett lokalt på de olika kontoren tror jag har varit en viktig framgångsfaktor. På så sätt har vi enkelt kunnat fånga upp både stora och små frågor som är viktiga för medarbetarna i den dagliga verksamheten. Jag har själv varit aktiv i Malmökontorets jämställdhets- och mångfaldsgrupp sedan 2018. För oss har det varit viktigt att gruppen ska representera hela arbetsplatsen; jurister och administrativ personal, yngre och äldre samt kvinnor och män. Diskussionerna i gruppen har varit minst lika värdefulla som de konkreta förslag som de har mynnat ut i.

Vad tycker du om Delphis arbete för en mer jämställd arbetsplats?

Jag tycker att vi har lyckats relativt bra i vårt arbete och att vi har med oss jämställdhetsfrågorna som en naturlig del i vår vardag. Jag ser betydligt större utmaningar för oss vad gäller frågor kring mångfald.

Det jag är mest nöjd och stolt över vad gäller Malmökontorets jämställdhetsarbete är att vi för ett antal år sedan tog krafttag i frågan om ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten. Det var då avsevärt vanligare att kvinnliga medarbetare var föräldralediga under en längre tid jämfört med de manliga medarbetarna. Vi ville uppmana samtliga medarbetare att dela på föräldraledigheten i så hög utsträckning som möjligt. För att åstadkomma detta gjorde vi om vårt system kring den utfyllande föräldrapenning som Delphi betalar under föräldraledighet. Tidigare var det möjligt att få kompensationen under en längre tid. Vi kortade ner ersättningstiden och höjde istället ersättningen. Samtidigt var vi tydliga med att vi såg ett jämställt uttag av föräldraledigheten som en central och betydelsefull fråga. Det var inte minst viktigt för oss att uppmuntra våra manliga kollegor till att våga ta tillfället i akt och vara föräldralediga under en längre tid. Vi kan konstatera att det faktiska uttaget av föräldraledighet idag är mycket mer jämställt jämfört med för bara några år sedan. Under 2022 hade vi fyra föräldralediga medarbetare hos oss; två manliga biträdande jurister, en kvinnlig biträdande jurist och en manlig delägare.

"Att en betydande del av arbetet har skett lokalt på de olika kontoren tror jag har varit en viktig framgångsfaktor."

Vad tror du branschen behöver göra för att bli mer jämställd bland partners?

Jag tror att vi måste vara både lyhörda och ödmjuka inför vilken arbetsplats och vilka arbetsvillkor som framförallt yngre medarbetare vill ha. Om vi kan erbjuda inspirerande arbetsplatser med utvecklande arbetsuppgifter, flexibilitet, balans mellan arbete och fritid, tydliga karriärvägar och ett modernt ledarskap tror jag att vi har goda chanser att få både kvinnliga och manliga medarbetare att stanna kvar i branschen och vilja bli partners. Det är väldigt roligt att vara partner och att få möjlighet att kombinera kvalificerat juridiskt arbete med ledarskap och affärs- och organisationsutveckling.

Skulle du uppmana andra kvinnor att ge sig in i advokatbyråbranschen?

Absolut! Framförallt tycker jag att jag har det kul på jobbet. Ju mer senior man är desto enklare är det också att planera sin tid och få till ett flexibelt schema. Jag har tre barn och tycker att det har fungerat bra att förena föräldraskapet med karriären. Jag har haft lyckan att ha både en jämställd man och en förstående arbetsgivare.