Cecilia Lundh

Partner och Advokat – Företagsöverlåtelser

”Hur mycket jobbar du?” är den vanligaste frågan som Cecilia får om sitt yrke.

– Visst kan det bli många timmar per vecka under vissa perioder och det är ofta aktiviteter som ligger före eller efter ”normal” arbetstid vilket gör att dagarna kan bli ganska långa. Det kan vara att jag håller i ett frukostseminarium, är på ett kvällsevent med klienter, går på en nätverksträff eller deltar på en konferens. Så i vissa perioder kan det absolut bli mer fokus på arbete än privatliv, men det finns också en flexibilitet i rollen som kan vara en stor fördel i vardagen.

För 12 år sedan bytte hon Stockholm mot Linköping och skatterätt mot företagsöverlåtelser. Sedan ungefär nio år tillbaka är Cecilia partner och numera även styrelseledamot i Delphi i Östergötland.

– Jag tyckte att de flesta kurserna på juristlinjen var intressanta, men förstod ganska tidigt att det var affärsjuridik som jag skulle inrikta mig mot. Jag läste även en hel del EU-rätt (eller EG-rätt som det hette då) under mitt utbytesår på universitetet i Toulouse i Frankrike, eftersom Sverige ganska nyligen blivit medlem i EG.

Intresset för EU-rätt gjorde att Cecilia valde att skriva sin uppsats i skatterätt med ett EU-rättsligt perspektiv.

– Det som avgjorde hur mitt arbetsliv skulle starta var mitt val av uppsatsämne. Jag fick Kristina Ståhl som handledare, som numera är ledamot i Högsta förvaltningsdomstolen, och hon väckte mitt intresse för internationell beskattning och inspirerade mig till att söka jobb på revisionsbyrå för att få arbeta med dessa frågor.

Efter examen började Cecilia därför arbeta som skattejurist på en av revisionsvärldens ”big four”. Efter två år ville hon sitta ting och valet föll på Linköping.

– Tingstjänstgöringen var en väldigt rolig och lärorik tid. Förutom att tingstjänstgöringen ger en värdefull kunskap och inblick i samhällets olika delar är det en bra skola för att lära sig att skriva olika typer av texter och bemästra ett arbetssätt som präglas av noggrannhet. Jag träffade också min man på tingsrätten, vilket så klart var en bonus!

Efter tingstjänstgöringen sökte sig Cecilia till advokatbyråvärlden och började jobba på skatteavdelningen på en affärsjuridisk byrå i Stockholm. Att börja på advokatbyrå kändes som ett naturligt steg, inte minst för att få möjlighet att prova på olika delar inom affärsjuridiken. När Cecilia och hennes man väntade sitt första barn bestämde de sig för att flytta tillbaka till Linköping.

– Att det blev Delphi var en självklarhet, då det är den ledande affärsjuridiska byrån i regionen och jag ville ju fortsätta jobba med affärsjuridik.

Cecilia tycker att det har varit väldigt lärorikt att prova på flera arbetsplatser och branscher och hon har stor nytta av de olika perspektiven hon fått med sig i sin roll idag.

– Jag har väldigt stor användning av de erfarenheter som jag har samlat på mig från olika arbetsplatser. Framförallt har jag lärt mig att hantera och förhålla mig till olika personlighetstyper och vara ödmjuk inför att olika människor kan ha olika angreppssätt och inställning till en och samma fråga. Det är en viktig aspekt att ha med sig.

En ny tid med nya värderingar

När Cecilia började arbeta för snart 20 år sedan var det en annan tid och en annan kultur i branschen. Det var till exempel relativt ovanligt att män tog föräldraledighet i någon större utsträckning.

– Det har helt klart förändrats nu och det leder till, tror jag, att frågan om balans i livet och behovet av olika typer av karriärvägar inte bara är en fråga för kvinnor utan även för män. Det är av stor vikt att kulturer och strukturer på arbetsplatser måste vara öppna och lyhörda för medarbetarnas önskemål och situation, och att man tillsammans med medarbetaren planerar på längre sikt. Min uppfattning är att många organisationer tänker alldeles för kortsiktigt. Att jämställdhetstanken naturligt finns med i vår arbetsvardag tycker vi är en självklarhet i ett hållbart bolag. Alla ska ha samma möjligheter oberoende av vem du är och vi ska hjälpa alla att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

“Att jämställdhetstanken naturligt finns med i vår arbetsvardag tycker vi är en självklarhet i ett hållbart bolag”

Mötet med människor, variationen och teamkänslan är det som Cecilia uppskattar mest med att jobba på advokatbyrå, men det finns givetvis också utmaningar.

– Det roligaste med att jobba på advokatbyrå är få träffa så många olika människor, vi har förmånen att få möta personer med olika bakgrunder och kunskaper som arbetar på bolag i alla möjliga branscher. Jag drivs även av att hitta lösningar och bidra till att lösa klienternas problem. Det är aldrig långtråkigt på jobbet, och det kanske låter som en klyscha men den ena dagen är verkligen inte den andra lik, vilket gör det stimulerande. Jag trivs också med att jobba i team tillsammans med kollegor, vilket vi gör i stor utsträckning. Den gemenskap och sköna atmosfär vi har på kontoret bidrar också till hög trivsel! För mig har det varit, och är fortfarande till viss del, en utmaning att räcka till för de olika åtaganden som jag har. Jag tycker att mycket är roligt vilket ibland leder till att jag tar på mig för många uppgifter. Det kan lätt bli så på advokatbyrå, eftersom det finns så mycket saker man kan engagera sig i och så många möjligheter. Det gäller att kunna prioritera för att navigera rätt.

Under sin karriär har Cecilia träffat på flera personer som har inspirerat och stöttat henne och som har blivit förebilder i vissa avseenden.

– Det som är utmärkande för dessa personer är att de, på olika sätt, har utmanat mig och fått mig att växa genom att tro på mig och låta mig ta ett ansvar som ibland varit lite för stort eller gett mig en uppgift som varit lite för svår. Gemensamt har dock varit att de alltid funnits till hands om jag behövt hjälp eller vägledning, men de har fått mig att lösa uppgiften på egen hand. Så här i efterhand har jag förstått att det har utvecklat mig mycket och bidragit till att jag inte rädd för att anta nya utmaningar. Det har också präglat min egen syn på ledarskap och idag försöker jag utveckla yngre kollegor på samma sätt.

 

Cecilias bästa råd till någon i början av sin karriär:

  • Våga ta mer plats! Vill du något – tveka inte att säga det! Det kan vara allt från att vilja vara med i ett internt projekt, jobba med ett specifikt rättsområde till att kommunicera att man vill (eller inte vill) bli partner. Det finns stora möjligheter att påverka sin egen utveckling och sin karriär på advokatbyrå vilket är en väldig fördel.
  • Tänk på att arbetslivet är långt! Jag har – efter 20 år – bara kommit halvvägs. Många tror att man behöver åstadkomma allt mellan man är 30-35 år, ”innan det är försent”. Det kan röra sig om allt ifrån att göra karriär, renovera hus, skaffa familj, träna osv. Du behöver inte ha så bråttom, arbetslivet är väldigt långt och består av olika faser.