Katarina Ibold

Partner / Advokat | Linköping

Varför tror du att Delphi har blivit uppmärksammad som byrå för vårt jämställdhetsarbete?

Jag tycker att vårt jämställdhetstänk genomsyrar vår arbetsvardag på ett naturligt sätt. Vi har under många år arbetat aktivt med jämställdhetsfrågor och det är för oss en självklarhet att skapa samma förutsättningar för både kvinnor och män på vår arbetsplats. Kanske har vårt arbete och vår inställning nu börjat synas utåt också. Vi har gjort och gör diverse insatser såsom att anordna skräddarsydda ledarskapsprogram och följa upp arbetade timmar – såväl klienttimmar som interntimmar – för att så långt det är möjligt skapa en jämn fördelning av arbete. Både män och kvinnor uppmuntras att ta ut föräldraledighet och vi genomför medarbetarundersökningar som bland annat behandlar diskriminering och andra likande frågor. Men till syvende och sist tror jag att det handlar om att vi lever som vi lär.

"Jämställdhetsplaner och andra liknande dokument kan förstås vara bra men de spelar nog i vissa sammanhang egentligen mindre roll, det viktigaste är hur vi beter oss mot varandra i vardagen och tydligt signalerar att ingen vare sig blir bedömd eller får fördelar/nackdelar utifrån könstillhörighet."

Vad tycker du om Delphis arbete för en mer jämställd arbetsplats?

Hos oss är alla medarbetare lika viktiga, oberoende av vem du är och vilken roll du har och självklart oavsett kön. Vi har en öppen och avspänd atmosfär där alla får ta plats och komma till tals och vi jobbar ständigt med att skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats för såväl nuvarande som framtida kollegor. Man ska kunna arbeta med stimulerande och komplex juridik men samtidigt ha en sund balans mellan arbetsliv och familjeliv för att få hela livet att gå ihop. Jämställdhetsplaner och andra liknande dokument kan förstås vara bra men de spelar nog i vissa sammanhang egentligen mindre roll, det viktigaste är hur vi beter oss mot varandra i vardagen och tydligt signalerar att ingen vare sig blir bedömd eller får fördelar/nackdelar utifrån könstillhörighet.

Det är förstås viktigt att vi fortsätter det aktiva arbetet för en jämställd arbetsplats, men för oss på Linköpingskontoret handlar det snarast om att vi faktiskt är fler kvinnor än män. Vi har utmaningar med att rekrytera manliga medarbetare då det är fler kvinnor än män som söker tjänster hos oss. Det är också fler kvinnor som pluggar och tar examen från juristprogrammet och de har inte sällan bättre betyg och större arbetslivserfarenhet än manliga sökanden vilket medför att de kvinnliga kandidaterna kan ha ett försprång. För att uppnå balans skulle vi därför gärna rekrytera fler män.

Vad tror du branschen behöver göra för att bli mer jämställd bland partners?

Att ge kvinnor utrymme och låta dem växa och bli nyfikna på partnerrollen. Att lyssna till medarbetarna och skapa ett klimat där man vågar kommunicera att man vill bli partner. Det finns stora möjligheter att påverka sin egen utveckling och karriär på en byrå, men seniora kollegor behöver också hjälpa yngre kollegor och guida dem i karriärutvecklingen för att de ska ha goda förutsättningar att bli riktigt skickliga affärsjurister. Sedan tror jag att alla byråer, för branschens utveckling och välmående på sikt, måste inse att jämställdhet inte bara är en rättvisefråga utan också helt naturligt att jobba med i ett modernt, sunt och framgångsrikt företag.

På vårt Linköpingskontor är vi 50 % kvinnor och 50 % män i delägarkretsen vilket vi är stolta över, särskilt då det inte är vanligt i vår bransch. Dessutom är både vår nyvalda ordförande och vår VD kvinnor. Hos oss kan vi också tydligt visa att det går att vara partner och samtidigt ha familj och barn att ta hand om. Som exempel kan nämnas att samtliga kvinnliga delägare har barn som är under 18 år. Även om det kan tyckas vara självklart att kvinnor och män ska bli behandlade på samma sätt har det handlat om att bryta gamla traditioner, våga se förändring som något positivt och att hela arbetsklimatet och arbetsmiljön signalerar att vi är schyssta mot varandra och behandlar alla lika vad gäller möjligheter, krav och förväntningar. Det handlar inte om huruvida du är man eller kvinna utan om hur du är som person och hur du presterar i rollen som affärsjurist, i teamet och hur du är mot dina kollegor.

Skulle du uppmana andra kvinnor att ge sig in i advokatbyråbranschen?

Absolut! Men inte bara kvinnor utan män också.