Karin Ellioth Olsson

HR & Talent Manager

1989 var Delphi en mindre affärsjuridisk advokatbyrå med unga delägare som vågade sticka ut och ville driva Sveriges modernaste advokatbyrå. Ambitionen att bygga en modern byrå med nya arbetssätt var något av motsatsen till vad som gällde i advokatvärlden på den tiden. Det lockade Karin, som blev en av fyra biträdande jurister på byrån, och vi kan avslöja att två av dem jobbar här idag.

– Min yrkeskarriär har verkligen varit krokig, säger Karin och ler.

Efter ett par år på Delphi, en utflykt i utbildningsbranschen och ett internship på en advokatbyrå i New York var Karin tillbaka på en mindre affärsjuridisk byrå i Stockholm. 1994 blev hon advokat för att kort därefter flytta med sin man till Heidelberg i Tyskland. Efter intensiva studier i tyska lyckades Karin få ett jobb vid ett finansbolag inom en multinationell verkstadskoncern. Där arbetade hon som rådgivare åt bolagets kunder vid strukturering av gränsöverskridande leasingtransaktioner. Efter fem år i Tyskland bar det vidare till Zürich. Karin, som då väntade familjens tredje barn, bestämde sig för att ta ett uppehåll och vara hemma med barnen under de år som de skulle bo utomlands. Familjen hann också med ett år i São Paulo i Brasilien innan de återvände till Sverige 2005.

– Jag blev grym på att skruva ihop Ikea-möbler! Vi flyttade mycket och köpte alltid möblerna på Ikea, det känns som att det var ett konstant skruvande under tio års tid – men nu är jag proffs!

På ett bananskal halkade hon in på HR

Väl tillbaka i Sverige blev Karin kontaktad av grundaren till advokatbyrån där hon hade arbetat som advokat, eftersom de sökte någon med branschkännedom som kunde hjälpa dem med både kommunikation och personalfrågor.

– Det kändes aldrig aktuellt för mig att gå tillbaka till rollen som advokat. Det hinner hända väldigt mycket under en så lång tidsperiod och eftersom jag inte hade hållit mig à jour med utvecklingen så blev tröskeln för att återgå till en advokatroll för hög. Så jag tackade ja till erbjudandet om att börja jobba med HR, och på den vägen är det.

Sedan dess har Karin jobbat med HR och talent management på olika advokatbyråer. För hennes del blev det mycket ”learning by doing” i början. De mindre byråerna saknade oftast en HR-organisation, istället fick en delägare, vid sidan om klientarbetet, ansvar för personal och rekrytering. Karin fick därför börja med att sätta upp strukturer och processer för bland annat employer branding, rekrytering och kompetensutveckling. Hon upplever att hon har en stor fördel i att hon är jurist och känner till advokatbranschen inifrån.

– Min bakgrund har varit, och är, till stor nytta. Det blir enklare om man förstår organisationen och branschen, det gör att man vet vad som kommer att fungera och inte. Däremot saknade jag HR-bakgrund, vilket också är viktigt när man hanterar personalfrågor. Jag har därför gått olika utbildningar inom HR under åren.

“Det är givande att få bidra till att prägla framtida karriärer”

Idag är Karin tillbaka på Delphi som HR & Talent Manager i Stockholm och Agne, en av hennes biträdande juristkollegor från slutet på 80-talet, är idag delägare på byrån. Karins roll innebär att hon är HR-chef och bland annat ansvarig för rekrytering, employer branding, kompetensutveckling och hållbarhet. Dessutom arbetar Karin mycket med att digitalisera byråns olika HR processer.

– Det är ett jätteroligt jobb, jag lär mig nya saker hela tiden. Jag uppskattar att man får utrymme att komma med egna tankar och idéer. Branschen är i ständig utveckling inom många områden och jobbar man då på en större byrå som Delphi så finns det verkligen potential att påverka, förändra, förbättra och utveckla och det passar mig väldigt bra. Jag tycker också att det är givande att arbeta med många unga människor, få hjälpa dem att växa och bidra till att prägla deras framtida karriär.

En mer jämställd bransch

Som HR-chef driver Karin jämställdhetsarbetet på kontoret i Stockholm och hon har en tydlig bild av vad hon tror krävs för att vi ska få en mer jämställd bransch.

– Det handlar om flera olika saker. Vi måste få fler kvinnliga delägare som kan agera förebilder och visa att det går att kombinera delägarskap med till exempel familj. Det krävs också att det är jämställt på hemmaplan, det vill säga att båda tar lika stort ansvar för att hämta, lämna, vabba med mera. Det är också viktigt att tidigt visa de biträdande juristerna vad som krävs i en senior roll på byrå och ge dem utbildning och stöd i till exempel marknadsföring och nätverksbyggande.

– En av våra utmaningar är att behålla våra seniora jurister. De går ofta till bolag och det är inte alltid så att de får jobba mindre, men som bolagsjurist behöver man till exempel inte marknadsföra sig eller dra in nya uppdrag. Det är viktigt för oss som arbetsgivare att underlätta för våra medarbetare att kombinera konsultrollen med familjeliv eller fritid och vi tycker att det är jätteviktigt att ge förutsättningar för balans i livet, fortsätter Karin. Vi har genomfört flera åtgärder som har gjort det bättre, ett konkret exempel är att varje team har fått en staffingansvarig som ska se till att arbetet fördelas så jämnt som det går och vi har infört ett system för att rapportera varje jurists arbetsbelastning för att försöka få till en jämnare arbetsfördelning i grupperna. Vi har också utvecklat ett mentorskapsprogram där seniora jurister får en delägare som mentor och mer juniora jurister får en senior kollega. En av idéerna med programmet är ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter som gynnar alla medverkande.

Vi fokuserar oftast på vad som inte har hänt och vad vi saknar, men Karin, som har varit med i branschen ett tag, vill framhäva att det också har skett stora förändringar.

– Jämställdhet och hållbarhet har blivit en fråga för ledningen och jag vågar påstå att alla större byråer idag har handlingsplaner för hur man arbetar med dessa frågor. Antalet kvinnliga delägare och kvinnor i ledningen på de affärsjuridiska byråerna har ökat. Det har också blivit mer jämställt i hemmen och fler män tar ut föräldraledighet och vab. Sammantaget har det blivit mer jämställt på byråerna och det skapar goda förutsättningar för det fortsatta arbetet framåt.

– Den största skillnaden mot när jag började på byrå, är att det nu är ett mycket större fokus på att coacha och utbilda våra yngre jurister. Idag värnar man om sina anställda och vill att de ska vara kvar och utvecklas på ett helt annat sätt än då. När jag började fick man varken en fadder eller mentor. Det fanns inte strukturerade utbildningsprogram liknande Delphi Academy. Det saknades processer för utvecklingssamtal och feedback. Det var i princip bara att börja jobba och hoppas att det man gjorde var bra. Där har branschen utvecklats otroligt mycket på ett positivt sätt, som också skapar förutsättningar för jämställdhet. Branschen i stort har blivit mycket bättre, även om vi fortfarande kan göra mer. Det känns roligt att ha varit en del av den utvecklingen och att ha varit med och bidragit till att sätta HR på kartan.

“Branschen i stort har blivit mycket bättre, även om vi fortfarande kan göra mer”

Karins bästa tips till studenter:

  • Ta en kurs i retorik eller argumentationsteknik vid sidan av juristlinjen. Man lär sig inte så mycket om det när man pluggar juridik, men det är något du kommer att ha stor nytta av när du kommer ut i arbetslivet.
  • Fundera över vad du är intresserad av och tycker är roligt, det kommer att guida dig i rätt riktning. Om du vill jobba på en affärsjuridisk byrå så behöver du till exempel vara affärsinriktad, trivas med att arbeta i team och tycka att det är roligt att marknadsföra och nätverka.
  • Det finns många karriärmöjligheter med en juristutbildning utöver de traditionella yrkena domare, åklagare och advokat. Jag vet jurister som idag jobbar med inköp, affärsutveckling, kommunikation, utbildning, management consulting och HR (!) – det finns verkligen hur många möjligheter som helst bara man tittar utanför boxen!