Karin Roberts

Partner / Advokat | EU & Competition

Du har nyligen blivit partner på Delphi, grattis! Hur har din karriär sett ut?

Jag har jobbat på Delphi sedan september 2017. Jag blev counsel efter ett par år och nu är jag delägare sedan årsskiftet. Jag är specialiserad inom konkurrensrätt. Tidigare arbetade jag på Konkurrensverket där och hade flera olika tjänster, bland annat biträdande enhetschef de sista åren. Dessförinnan arbetade jag på Lindahl, även där med konkurrensrätt. Jag känner mig berikad som har haft olika arbetslivserfarenheter och jag upplever att det gör mig till en bättre rådgivare. Det känns meningsfullt och roligt att vara delägare på Delphi. Jag vill vara med och påverka hur vi utvecklar våra tjänster och Delphi som arbetsplats.

"Det känns meningsfullt och roligt att vara delägare på Delphi. Jag vill vara med och påverka hur vi utvecklar våra tjänster och Delphi som arbetsplats."

Du är även ansvarig för Stockholmskontorets CSR-arbete, berätta mer!

Det är ett fantastiskt givande ansvar. Jag tror personligen mycket på att vi alla måste ta ett socialt ansvar och att alla kan göra något för att bidra till ett bättre samhälle och en bättre värld. Det är en ynnest att jag har möjlighet att ta ett socialt ansvar i min roll som advokat och som medarbetare på Delphi. Det är dessutom otroligt givande och enkelt att ha ansvar för Delphis CSR-arbete eftersom jag har så många fantastiska kollegor som liksom jag brinner för dessa frågor. Mina kollegor är väldigt generösa med sin tid och andra resurser. Det finns så fantastiskt många bra, viktiga och behjärtansvärda initiativ att stötta. Vi har försökt skapa en röd tråd i vårt CSR-arbete och valt att fokusera särskilt på att arbeta mot utanförskap och bristande mångfald i vår bransch. För att både motverka utanförskap och samtidigt förhoppningsvis inspirera ungdomar från socioekonomisk utsatta områden håller vi olika läxverkstäder, vi bjuder in ungdomar till Delphi för att informera om hur det är att arbeta på affärsjuridisk advokatbyrå, vi anordnar case-kvällar och besöker skolor för att informera om juristyrket. Om vi kan inspirera ens en person som tvivlade på sig själv på grund av sina förutsättningar eller sin bakgrund till att följa sin dröm ser vi det som välinvesterad tid.

Inom ditt verksamhetsområde, vad tror du är årets viktigaste prioritering?

Det konkurrensrättsliga och regulatoriska området växer i en rasande takt. Det gäller att hålla sig ajour. Det är även viktigt och utmanande att sprida relevant information till berörda intressenter på ett effektivt sätt för att skapa medvetenhet.

Vad är dina främsta tips till kvinnor som vill göra karriär i branschen?

Till människor som vill göra karriär vill jag säga var dig själv. Var sann mot dig själv. Förhandla med dig själv, pusha och peppa dig själv men kompromissa inte med dina värderingar. Det kommer alltid finnas strukturer och förväntningar som upplevs som svåra. Var respektfull men försök samtidigt ta sådana utmaningar med ro. Lättare sagt än gjort. Respektera dig själv mest!