Elisabeth Werner

Partner/ Advokat | Malmö

Du har nyligen blivit partner på Delphi, hur känns det och kan du beskriva hur du tagit dig så pass långt i din karriär?

Ja, det är så roligt. Jag känner mig glad och stolt över att bli partner på Delphi och ser fram emot att vara delaktig i Delphis resa framåt tillsammans med alla kompetenta och trevliga kollegor. Det är vilja, driv och engagemang som har tagit mig dit jag är idag. Jag har haft en plan och följt den. Jag har gått min väg och gjort det som varit utvecklande och motiverande för mig. Praktisk erfarenhet som bolagsjurist vill jag slå ett slag för också. Det är otroligt lärorikt och givande att arbeta i en beställarorganisation. Bilden blir väldigt tydlig över vad man som beställare önskar när man upphandlar juridiska tjänster.

Inom ditt verksamhetsområde, vad tror du är 2020-talets viktigaste prioritering?

Det är en svår fråga. Miljöfrågor har kommit att bli en av samhällets viktigaste frågor och aspekter att ta hänsyn till vid affärs- och samhällsutveckling. Här är det väldigt viktigt att lagstiftningen hänger med och att de som tillämpar lagstiftningen inte fastnar i definitionsproblematik istället för att höja blicken och se till syftet med lagstiftningen. Vi ser också att miljöbalksprövningarna, d.v.s. ansökningsmål som avser tillstånd för olika verksamheter, tenderar att svälla mycket. Detta gör att tillståndsprocesserna är tungrodda för alla inblandade. Glädjande nog har regeringen tillsatt en utredning, ”Modern och effektiv miljöprövning för att möta framtidens samhällsomställningar”, för att se hur tillståndsprocesserna kan förenklas och förbättras.

"Jag har gått min väg och gjort det som varit utvecklande och motiverande för mig. Praktisk erfarenhet som bolagsjurist vill jag slå ett slag för också. Det är otroligt lärorikt och givande att arbeta i en beställarorganisation."

Vad är dina främsta tips till kvinnor och deras karriärsval?

Jag tycker inte att det är någon skillnad på tips till kvinnor och män i deras karriärsval, utan man ska göra det man brinner för och välja en arbetsplats där man blir sedd och hörd för den man är, det man kan och det man gör. Vill du något tillräckligt mycket så är det bara att visa framfötterna, ta ansvar för de ärenden du arbetar i och leverera i tid.