Sandra Broneus

Partner / Advokat | Capital Markets

Du har nyligen blivit partner på Delphi, grattis! Hur har din karriär sett ut?

Stort tack! Det känns jätteroligt! Min bakgrund är partner på två tidigare advokatbyråer de senaste tio åren och dessförinnan har jag arbetat som advokat på advokatbyrå i flera år och jag har även varit verksam i EY:s capital markets grupp. Jag försöker också hålla mig ajour med den akademiska världen genom att undervisa vid Uppsala universitet och tillsammans med professor Daniel Stattin har jag författat en del artiklar och böcker inom det aktiemarknadsrättsliga området.

"Oavsett om man är kvinna eller man så tycker jag man ska jobba nära kollegor som uppskattar att arbetat tillsammans och som inte är rädda för att lyfta fram och pusha sina medarbetare."

Du är även relativt ny på byrån, vad tycker du utmärker just Delphi?

Glädjen på kontoret och alla duktiga kollegor!

Inom ditt verksamhetsområde, vad tror du är årets viktigaste prioritering?

Årets viktigaste prioritering är att aktörerna på aktiemarknaden får tillbaka självförtroendet och vågar investera trots rådande marknadsklimat.

Vad är dina främsta tips till kvinnor som vill göra karriär i branschen?

Oavsett om man är kvinna eller man så tycker jag man ska jobba nära kollegor som uppskattar att arbetat tillsammans och som inte är rädda för att lyfta fram och pusha sina medarbetare. Sättet att arbeta tillsammans på har alltid stora effekter på advokatbyråers omsättning och resultat, men framför allt har det positiva effekter på arbetsmiljön.