Mercedes Lennartsson Anderås

Partner / Advokat | Konkursrätt

Du har nyligen blivit partner på Delphi, hur känns det och kan du beskriva hur du tagit dig så pass långt i din karriär?

Jag är inte bara ny partner utan även ny på Delphi efter nästan 12 år på en annan byrå. Det känns fantastiskt roligt att ha blivit en del av Delphi som matchar mina värderingar perfekt. I min karriär har jag fokuserat mycket mer på min yrkesroll och mina uppdrag som advokat och konkursförvaltare än på karriärsteg. Det viktigaste för mig har varit att bli – och förbli – en uppskattad och duktig rådgivare och att verka för en god, generös och jämställd arbetsmiljö. Det har visat sig att det också har lett till en fin karriär! Med delägarskapet har jag nu både möjligheten och ansvaret att fortsätta driva Delphis utveckling.

Inom ditt verksamhetsområde, vad tror du är 2020-talets viktigaste prioritering?

Redan före pandemin hade digitaliseringen ritat om kartan för många av våra uppdragsgivare vars kunder och partners på kort tid ändrat köpbeteende och intresse. Många företag som haft svårt att erbjuda alternativ till mer traditionella varor och tjänster har drabbats av obeståndsproblematik. I pandemins spår har vi fått erfara nödvändigheten av att snabbt kunna ställa om när vanor och behov ändras. En av de viktigaste prioriteringarna, på generell nivå, för att undvika obestånd är att hitta moderna och hållbara modeller för att driva – och snabbfotat kunna anpassa – sin verksamhet över tid.

"En av mina kvinnliga chefer gav mig tidigt i karriären rådet att agera som att inget glastak fanns."

Vad är dina främsta tips till kvinnor och deras karriärsval?

En av mina kvinnliga chefer gav mig tidigt i karriären rådet att agera som att inget glastak fanns. Jag minns att jag blev lite irriterad över detta – vore det inte bättre att synliggöra och arbeta aktivt mot hinder på grund av kön istället för att låtsas som om att problemet inte existerade? Men jag insåg snart att rådet var gott och nu i efterhand kan jag konstatera att jag har följt rådet och därför inte sett till något glastak i form av ett osynligt stopp för mig på grund av kön. I den mån glastak finns är det så mycket mer mångfacetterat och svårtillgängligt än så. Strukturella problem på vägen som generellt kan missgynna kvinnor i karriären måste vi synliggöra och hjälpas åt att motarbeta, exempelvis oflexibla synsätt på föräldraledighet, men se dem inte som hinder för dig att ta dig dit du vill i din karriär.