Annelie Liljeqvist

VD | Göteborg

Varför tror du att Delphi har blivit uppmärksammad som byrå för vårt jämställdhetsarbete?

Jag tror att vi har lyckats förmedla att för oss är jämställdhet en prioriterad fråga och inte bara tomma ord utan något som vi arbetar aktivt med dagligen. Jämställdhet är en del av vår verksamhet och genomsyrar vårt tänk och beslutsfattande även i frågor som vid första anblicken kanske inte är en jämställdhetsfråga. Vi har också många engagerade medarbetare som synliggör och driver dessa frågor i media till exempel genom artiklar och inlägg i sociala medier. Att vi har arbetat med frågorna under så lång tid och att vi inte nöjer oss utan fortsätter arbetet tror jag syns och märks.

Vad tycker du om Delphis arbete för en mer jämställd arbetsplats?

Jag tycker att vi har gjort och gör mycket bra saker för en mer jämställd arbetsplats. Vi investerar både tid och pengar i jämställdhetsfrågorna, något som jag tror är avgörande för att lyckas. Vi anordnar workshops med externa föreläsare, vi har en jämställdhetsgrupp, jämställdhet är en stående punkt på våra byråmöten, vi diskuterar det på delägarmöten och inför rekryteringar som några exempel på vad vi gör i det dagliga. Jag tycker vi är bra på att agera och ha en plan för vårt jämställdhetsarbete, men vi är också medvetna om att vi inte nått i mål utan att detta är något vi behöver fortsätta arbeta med kontinuerligt.

"Jämställdhet är en del av vår verksamhet och genomsyrar vårt tänk och beslutsfattande även i frågor som vid första anblicken kanske inte är en jämställdhetsfråga."

Vad tror du branschen behöver göra för att bli mer jämställd bland partners?

Först och främst så tror jag att det är viktigt att skaffa en insikt hur det ser ut och en vilja att förändra. Det är viktigt att förstå att inget händer av sig självt utan vi måste hitta verktygen, sätta mål och arbeta aktivt för att få en mer jämställd partnerkrets. Att ha en konkret plan för hur man ska nå sina jämställdhetsmål och sedan arbeta efter den tror jag är en förutsättning för att lyckas. Det finns lika många kompetenta kvinnor som män, så det är fullt möjligt att nå. Vi måste helt enkelt bli bättre på att locka fler kvinnor att vilja bli delägare och skapa förutsättningar för det. Jag tror att det är viktigt att vi är lyhörda och lyssnar på vad som skulle göra att kvinnor i större utsträckning vill satsa på en partnerkarriär. En del av lösningen tror jag är att coacha och leda medarbetarna jämställt och skapa en arbetsplats som kan kombineras med familjeliv och fritid.

Skulle du uppmana andra kvinnor att ge sig in i advokatbyråbranschen?

Ja absolut, det är en fantastisk bransch! Du får jobba med oerhört kompetenta, engagerade och drivna människor, dessutom får du möjlighet att möta spännande klienter och branscher. Jag är själv inte jurist och när jag började på Delphi för drygt tre år sedan var en av mina farhågor att det skulle vara en tuff miljö med hårda och vassa armbågar, men det visade sig vara helt fel. Istället möttes jag av en varm och ödmjuk kultur där man hjälps åt och stöttar varandra, något som får mig att trivas på Delphi.