Elisabeth Werner

Counsel och Advokat – Miljörätt

– Jag har världens roligaste jobb, utbrister Elisabeth under intervjun. Hon hade turen att redan som ung veta att hon ville bli jurist, och lyckligtvis visade det sig passa henne perfekt när hon väl började på juristlinjen.

Efter examen ville hon sitta ting och sökte aktivt till en domstol som hade mark- och miljödomstol (dåvarande miljödomstol). Det var ett val som grundade sig delvis på ett intresse för naturkunskap och miljö – hur allt hänger ihop – och delvis ett strategiskt beslut då Elisabeth anade att det kunde bli en eftertraktad kompetens i framtiden. Hon fick en kombinerad tingstjänstgöring på Vänersborgs tingsrätt och miljödomstolen, och där fick hon på riktigt upp intresset för miljörätten.

– Efter tinget började jag på en affärsjuridisk byrå. Som ung jurist får man ofta arbeta ganska brett, vilket jag även gjorde, men efter hand blev det mer och mer inriktning mot fastighetsrätt för mig. I efterhand har det varit perfekt, eftersom fastighetsrätt och miljörätt ofta går hand i hand. I fastighetstransaktioner till exempel så kommer miljörätten ofta in som en del i transaktionen, eller om du behöver söka tillstånd för en verksamhet så kanske du måste arrendera mark, då är det bra att ha den biten med sig. Efter några år på byrå blev det möjligt att specialisera sig och jag valde då att satsa på miljörätt som jag tycker är absolut roligast, och sedan 2010 har jag arbetat heltid med det.

Efter att ha jobbat på två olika advokatbyråer i cirka tio år ville Elisabeth testa något annat. Hon var intresserad av rollen som bolagsjurist för att få ett annat perspektiv och vara med hela vägen från beslutsfattandet, till att driva igång ett projekt och sedan slutföra det. Det var också otroligt spännande och intressant att få vara delaktig i de affärsstrategiska besluten på ett tidigt stadium.

– Det var väldigt lärorikt att vara på bolag för att få se att juridik bara är ett av flera verktyg för att hitta vägen framåt – det är inte det som betyder mest. På en advokatbyrå kretsar mycket kring juridik, medan juridik på ett bolag bara är en av pusselbitarna. Det är en otroligt bra erfarenhet att få beställarens perspektiv och inse vad som är viktigt för klienten när de köper juridiska tjänster. Jag har stor nytta av det i min roll som rådgivare idag.

Variation och utmaning ger stimulans

När Elisabeth några år senare blev kontaktad av Delphi hade hon inga tankar på att lämna sin roll som bolagsjurist, men allt eftersom samtalen med Delphi löpte på, blev hon mer och mer nyfiken. Elisabeth uppfattade Delphi som en modern byrå med sunda värderingar och fokus på jämställdhet. Hon tyckte att det kändes som en klockren match för henne och det gjorde att hon valde att ansluta till oss.

– Jag kan verkligen rekommendera alla att arbeta på advokatbyrå, det är otroligt stimulerande och varierande – ingen dag är den andra lik. Du blir väldigt allmänbildad genom att få möta så många människor och få lära känna olika företag och branscher. Du utmanas hela tiden, vilket jag tycker är utvecklande. Hos oss på Delphi är det dessutom väldigt trevlig stämning och vi har en härlig gemenskap!

Advokatrollen är i mångt och mycket anpassningsbar, även om kravet på tillgänglighet ibland får gå före ens fritid.

– Det som gör arbetet roligt och varierande är variationen på ärenden och att du ofta får vara en del i komplexa frågor som måste lösas för klientens bästa. Det är inget 8–17-jobb på byrå och det ska man vara medveten om. Det är inte heller så att man jobbar tolv timmar om dagen varje dag, men man behöver vara beredd på att hugga i när det väl behövs. Hur och vad man skulle prioritera arbetsmässigt var i början en utmaning, men det är något som faller sig naturligt ju längre man jobbar.

Arbete och familj är inget motsatsförhållande

– Det är verkligen en gammal syn som lever kvar, att det inte skulle gå att ha barn samtidigt som man jobbar på advokatbyrå. Om man har barn så är det ett livspussel, oavsett var man jobbar. Det spelar ingen roll om du är advokat, ekonom eller läkare. För mig funkar det bra eftersom jag kan styra relativt mycket över min egen tid, kan hämta barnen, umgås med dem och sen slå på datorn igen när de har lagt sig.

– Jag har mött förutfattade meningar om att man inte både kan satsa på karriären och vara en bra närvarande förälder – som att det finns ett motsatsförhållande mellan dessa. Det är beklämmande att höra, för det är ju så mycket annat som spelar in. Jag skulle säga att planering är A och O.

Förebilder är något som Elisabeth tycker är viktigt, både som inspirationskälla och för att se att det går att ta sig långt i karriären på grund av sin kompetens snarare än något annat. Det är viktigt att ha bra kvinnliga, men även manliga, förebilder som visar vägen för yngre medarbetare.

– Erica Nobel, som är delägare på Delphi och jobbar med miljörätt, är och har tidigare varit en förebild för mig. Det är stimulerande och roligt att arbeta tillsammans med Erica som är så driven, kompetent och respekterad inom miljörätten och som lagt grunden för miljörättsgruppen där den är idag på Delphi. Det är väldigt inspirerande!

“Det är viktigt att ha bra kvinnliga, men även manliga, förebilder som visar vägen för yngre medarbetare”

Elisabeths bästa karriärråd:

  • Glöm inte att ha roligt på vägen under tiden du pluggar och därefter! Har man roligt på jobbet och känner ansvar för de ärenden man arbetar i gör man oftast mycket bra ifrån sig också. Som man brukar säga ”har man roligt på sitt jobb behöver man inte arbeta en enda dag till i sitt liv”.
  • Ha gärna en mentor (kan även vara informell), någon som du ser upp till och som man kan prata med om funderingar man har kopplat till karriären. Var inte rädd för att fråga för att du tror att du skulle bli en belastning, utbytet kommer att vara utvecklande för din mentor lika mycket som för dig som adept.