Caroline Söderberg

Partner / Advokat | Stockholm

Varför tror du att Delphi har blivit uppmärksammad som byrå för vårt jämställdhetsarbete?

Hos oss på Delphi är jämställdhetsfrågor något som vi verkligen jobbar kontinuerligt med. För att öka medvetenheten om dessa i organisationen så är t.ex. en utbildning om jämställdhet och mångfald något som inkluderats redan i introduktionen av nyanställda. Vi har även en arbetsgrupp som uteslutande jobbar med den här typen av frågor och vi anordnar regelbundet olika typer av externa aktiviteter med syftet att försöka uppnå en mera jämställd och inkluderande juristbransch, både med hänsyn till könstillhörighet och etnicitet. Även om det är ett arbete som måste fortsätta att drivas så är det såklart jättekul att vi har uppmärksammats för detta genom att vi bl.a. vunnit Justitiapriset.

"Jag tror att branschen i större utsträckning behöver ta jämställdhetsfrågor på allvar och arbeta aktivt med dem. Även om de har blivit uppmärksammade i större utsträckning under de senaste åren så finns det en risk med att arbetet i många fall stannar vid att upprätta en jämställdhetspolicy."

Vad tycker du om Delphis arbete för en mer jämställd arbetsplats?

Delphi har en tydlig ambition att vara en progressiv byrå inom bl.a. jämställdhetsfrågor och jag tycker att det är något som märks i det dagliga arbetet. Att jobba för ökad jämställdhet är viktigt, både för de anställdas skull men även sett utifrån vårt erbjudande till våra klienter. I tillägg till de utbildningar och aktiviteter som vi anordnar på temat så utvärderar vi löpande en rad olika aspekter såsom t.ex. könsfördelningen inom olika kategorier anställda, vilket vi sedan har i åtanke vid rekryteringar, samt följer upp hur uttaget av föräldradagar fördelar sig mellan kvinnor och män i organisationen. Andra exempel är att de anställda regelbundet svarar på anonymiserade enkäter som bl.a. omfattar frågor om orättvis behandling, för att vi ska ha en möjlighet att fånga upp om något oönskat skulle inträffa.

Vad tror du branschen behöver göra för att bli mer jämställd bland partners?

Det är säkerligen ett flertal aspekter som gör att branschen har en bra bit kvar innan den kan anses jämställd på partnernivå, trots att det oftast är fler kvinnor än män som rekryteras på mer juniora nivåer.

Jag tror att branschen i större utsträckning behöver ta jämställdhetsfrågor på allvar och arbeta aktivt med dem. Även om de har blivit uppmärksammade i större utsträckning under de senaste åren så finns det en risk med att arbetet i många fall stannar vid att upprätta en jämställdhetspolicy.

En grundläggande förutsättning för att jämställdhetsarbetet ska vara framgångsrikt är att skapa en miljö där anställda är trygga med att framföra sina åsikter. Om man sedan för en löpande dialog med sina anställda och lyssnar på deras behov är det lättare att kunna hjälpa dem att hitta en balans mellan arbetet å ena sidan och fritid och/eller familjeliv å andra sidan, som kan motivera dem att stanna över tid. På Delphi har vi även en föräldragrupp där anställda med barn ges möjlighet att diskutera och sedan lyfta frågor till resten av organisationen för att underlätta att kombinera jobbet och familjeliv.

Jag tror även att det skulle vara positivt för utvecklingen i branschen om det fanns fler förebilder som yngre kollegor kunde identifiera sig med och som utmanar den traditionella bilden av att en partner är en man som jobbar dygnet runt. Många kvinnor slutar t.ex. på byrå i samband med att man väljer att bilda familj eftersom man uppfattar att det inte går att kombinera på ett rimligt sätt. Det är därför viktigt att byråerna stöttar både män och kvinnor och även uppmuntrar dem till att dela på föräldraledigheten, eftersom ett jämställt privatliv också är en viktig aspekt för att uppnå ett jämställt arbetsliv.

Skulle du uppmana andra kvinnor att ge sig in i advokatbyråbranschen?

Absolut! Att jobba på advokatbyrå är ett otroligt varierande arbete och det finns ju dessutom väldigt många inriktningar som man kan välja mellan. Jag kommer i mitt jobb i kontakt med många inspirerande människor och ges en intressant inblick i affärslivet. Utöver det så får man förmånen att arbeta med väldigt kompetenta och drivna kollegor, vilket också är inspirerande. Att man som partner har förmånen att få vara med och påverka hur organisationen ska se ut och driva den framåt är ännu ett plus. Jag tycker därför att jobbet har väldigt många fördelar.