Our newest female partners 2024

Från skolbänken till delägarbordet

Det senaste året har vi haft äran att välkomna fyra nya kvinnliga delägare till Delphi. Dahae Roland, Karin Roberts, Linda Jönsjö och Sandra Broneus. Med omfattande erfarenhet inom sina respektive specialistområden är samtliga inval strategiskt viktiga för Delphis utveckling och tillväxt. Invalen är också viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom vi aktivt jobbar för att kalibrera könsfördelningen i delägarkretsen. Vi är därför lite extra glada att berätta att vi äntligen har slagit igenom 30-vallen med en tredjedel kvinnliga delägare.

Inför Internationella kvinnodagen i år vill vi uppmärksamma våra nyaste tillskott lite extra och passa på att ställa dem några frågor om resan från skolbänken till delägarbordet samt vad de tror är årets viktigaste prioriteringar inom sina respektive områden.

Dahae Roland

Partner / Advokat | Tech & IP

”Från lagstiftningshållet men även från bolagens sida har man insett både möjligheterna och riskerna med AI. För att hänga med som jurist måste man därför prioritera att förstå både den legala men även den kommersiella aspekten av olika frågeställningar kopplade till området.”

Läs hela intervjun med Dahae här.

Karin Roberts

Partner / Advokat | EU & Competition

”Det konkurrensrättsliga och regulatoriska området växer i en rasande takt. Det gäller att hålla sig ajour. Det är även viktigt och utmanande att sprida relevant information till berörda intressenter på ett effektivt sätt för att skapa medvetenhet.”

Läs hela intervjun med Karin här.

Linda Jönsjö

Partner / Advokat | Real Property

”En viktig pusselbit för att få i gång transaktionsmarknaden är sänkta räntor, vilket kommer vara årets viktigaste händelse.”

Läs hela intervjun med Linda här.

Sandra Broneus

Partner / Advokat | Capital Markets

”Årets viktigaste prioritering är att aktörerna på aktiemarknaden får tillbaka självförtroendet och vågar investera trots rådande marknadsklimat.”

Läs hela intervjun med Sandra här.