Lär känna John Neway Herrman

Senior Associate / Advokat i Stockholm

 

Möt vår kollega John Neway Herrman som i maj 2023 blev nominerad till Årets Jusitia. En utmärkelse som delas ut till en person som bidragit till jämställdhet i juristbranschen. Läs hela vår intervju med John nedan!

Stort grattis! Kan du inte berätta mer om nomineringen?

Bakgrunden till min nominering är att jag, med byrån och mina kollegors stöd, under sex år drivit affärsnätverket Delphi Young Business Forum. En särskild målsättning har under åren varit att kontinuerligt bygga upp ett nätverk med diversitet där alla känner sig välkomna och inkluderade, oavsett könstillhörighet, bakgrund eller bransch. Vid varje Delphi Young Business Forum bjuds en ”särskild gäst” in i syfte att inspirera övriga medlemmar i nätverket. Det har alltid varit centralt att sådana ”särskilda gäster” ska representera en bredd i samhället och näringslivet, samt är personer som övriga medlemmar i nätverket kan relatera till och lära av.

Det finns många nätverk och forum för mingel, varför upplevde du att det behövdes ytterligare ett med särskilt fokus på diversitet och inkludering?

Först vill jag säga att det inte är ett nätverk där vi sitter och pratar jämställdhet eller inkludering i huvudsak, det är ett affärsnätverk. Däremot har jag upplevt att när det gäller affärsnätverk i allmänhet har de, under de tretton år jag arbetat, ofta varit relativt homogena både sett till kön och bakgrund. Risken med nätverk med alltför likartade medlemmar är ju flera. Det finns t.ex. en uppenbar risk för att det blir exklusiva forum dit alla inte har tillträde, eller i vart fall inte känner sig bekväma att vara i.  Jag ser detta som en inkluderings- och jämställdhetsfråga som vi försökt komma tillrätta med inom ramen för Delphi Young Business Forum.

En annan aspekt till varför jag startade nätverket är att för att kunna bygga upp nya relationer och bredda sitt nätverk, behöver man träffa personer utanför sin närmaste krets. Det är mer av en affärsfråga, även om den givetvis går hand i hand med inkludering och jämställdhet.

Om vi stannar kvar i att bygga affärsrelationer, på vilket sätt tycker du att Delphi Young Business Forums fokus på diversitet bidragit?

Mitt nätverk har i stor uträckning bestått av killar. Det är dock kanske inte så konstigt eftersom många av mina vänner historiskt varit killar. Genom att vi har fokuserat på att bjuda in en blandad grupp av gäster har jag under åren fått möjlighet att lära känna fler tjejer både i min bransch och i andra branscher. Det har in sin tur lett till samarbeten och möjligheteter att byta erfarenheter som jag annars hade gått miste om. Jag tror och hoppas att min upplevelse delas av andra som delaktigt vid våra nätverksträffar.

Du har nämnt begreppen jämställdhet och inkludering, har de olika betydelser för dig när du ser på arbetslivet?

Både ja och nej.  Ja, därför att jämställdhet för mig inte bara handlar om könsidentitet utan även om andra faktorer som påverkar en människas förutsättningar att studera och ta sig fram i arbetslivet, t.ex. ursprung, socioekonomisk bakgrund eller att en individen lever med funktionsvariationer. Nej, därför att båda begreppen i grunden för mig handlar om rättvisa.

Du har själv ursprung från Etiopien, har det påverkat dig i din karriär på något sätt?

Ja, absolut! När jag pluggade i Lund fanns det under en period, utöver mig, bara en annan student som var mörk på hela Juridicum. Ration såg liknande ut vid de tillfällen då studenter träffade representanter från den yrkeskår jag skulle bli en del av. Om jag raljerar och förenklar; jag träffade under min studietid, inklusive arbetsmarknadsmässor och praktikperioder, många vita män men få kvinnor med utländsk bakgrund. För mig innebar det en känsla av att vara annorlunda och en osäkerhet om jag skulle passa in i normen. Det fanns få förebilder för mig att identifiera mig med, vilket jag saknade. Väl ute i arbetslivet har jag trivts väldigt bra och det är därför jag är kvar. Jag skulle dock ljuga om jag påstod att det aldrig har förekommit tillfällen då personer tagit sig friheten att göra sig roliga över min bakgrund och mitt utseende, sådant har skett.

Jag upplever att juristbranschen i dag är mer diversifierad än för 10-15 år sedan och det är väldigt positivt. Med det sagt, vi har mycket arbete kvar att göra. Branschen, särskilt på toppen av byråerna, är fortfarande väldigt homogen både till kön, etnicitet och bakgrund.

Om vi borrar lite mer i frågan om vad branschen kan göra för en ökad jämställdhet och inkludering, har du några konkreta tips?

Absolut, även om det finns mängder av kloka människor som tidigare gett sin syn på saken berättar jag gärna om vad jag personligen tror är viktigt.

  • Som arbetsplats, var stolt och våga visa att det finns medarbetare som ser olika ut och är olika. För studenter, klienter och medarbetare är det viktigt att kunna identifiera sig med arbetsplatsen och känna sig representerade.
  • Som medarbetare med t.ex. annan bakgrund än svensk, se till att representera arbetsplatsen på studentmässor eller vid besök på grundskolor. Det finns få sätt som är bättre för att uppnå ökad jämställdhet och inkludering på universiteten och arbetsplatser än att se personer som det är möjligt att relatera till.
  • Generellt, var nyfiken på annat och andra! Vid intervjuer, studentevenemang, och lunchbordet. Våga fråga och visa intresse på ett respektfullt sätt för personer olika dig.

Slutligen och kanske viktigast, all betydelsefull samhällsutveckling tar tid! Därför är uthållighet helt avgörande. Det görs väldigt mycket bra jobb av Delphi och andra i branschen, men vi måste orka hålla engagemanget över tid och jobbet måste göras av fler, annars tappar vi momentum och halkar efter.

Vi på Delphi önskar dig lycka till på prisutdelningen och tack för pratstunden!

Tack själva, kul att bli nominerad!

 

Läs mer om Delphi Young Business Forum och hur du kan delta på nästa träff här.