Delphi Healthy

For your wellbeing.

Som medarbetare på Delphi är du vår prioritet. Så även din hälsa.

För att det ska gå bra för Delphi krävs det att våra medarbetare mår bra. I vår strävan att uppnå en hållbar arbetsplats, samt bidra till en god work-life balance, innebär det att våra kollegors hälsa och välmående måste sättas i första rummet.

Under 2020 startade vi ett hälsoinitiativ med fokus på våra kollegors hälsa och välmående som vi kallar ”Delphi Healthy”. Genom denna hälsosatsning arrangerar vi löpande olika utmaningar och träningsmöjligheter – både i lag och på individuell nivå, lättillgängligt och anpassat så att alla medarbetare kan delta. Delphi Healthy ger inte bara våra kollegor utrymme att fokusera på annat än jobbet utan ökar även teamkänslan och knyter oss samman.

Inom Delphi Healthy erbjuder vi våra medarbetare möjlighet till en rad olika aktiviteter bl. a. arrangerad gruppträning (t. ex. Delphi Running Club, pass på gym, padelpass), online träning, kostrådgivning, föreläsningar inom hållbara arbetsmetoder, guidad meditation och mindfulness samt hälsokontroller.