Lär känna Johan Lundgren

Senior Associate i tvistelösningsgruppen i Linköping

 

Möt den sportintresserade vinnarskallen Johan Lundgren, som bytte domarbanan mot byrå och som tio år efter sin sommarnotarietjänst på Delphi är tillbaka där hans juristkarriär en gång började. Hur kom det sig att han lämnade domstolsvärlden och varför tycker han att det är en värdefull erfarenhet att sitta ting?

Johan Lundgren Delphi

Johans historia med Delphi började redan 2009 när han läste det affärsjuridiska programmet vid Linköpings universitet och under fyra veckor var sommarnotarie på vårt kontor i Linköping.

– Mitt intryck av Delphi var att det var en trivsam och rolig arbetsplats med duktiga och erfarna medarbetare. Jag fick dessutom redan då utmanande och intressanta arbetsuppgifter.

Efter examen från det affärsjuridiska programmet kompletterade han med juristutbildningen vid Stockholms universitet och satt därefter ting i Luleå.

– Det var jätteroligt och lärorikt att sitta ting och jag trivdes väldigt bra. Efter tinget var jag sugen på att fortsätta på domarbanan, så jag sökte och kom in på domarutbildningen vid Svea hovrätt.

Från domstol till byrå

Domarutbildningen är totalt fyra år. Det första året är man fiskal på en hovrätt, därefter arbetar man i två år som domare på en tingsrätt och det sista året är man tillbaka i hovrätten som domare. Inför sista året på domarutbildningen tog Johan ett sabbatsår och arbetade som åklagare, för att även få uppleva den sidan i rättegångssalen. När domarutbildningen var klar hade han arbetat på myndigheter i nästan åtta år och ville byta till en privat arbetsgivare och arbeta med ren affärsjuridik.

– Det kändes som det naturliga – och långsiktiga – karriärsteget för mig att byta till den privata sidan. Delphi var då ett givet alternativ, som den största renodlade affärsjuridiska byrån i Östergötland.

Johan tycker att den största skillnaden mellan att arbeta i domstol och på byrå är att arbetet på advokatbyrå är mer fritt och varierande, och att man får träffa människor på ett helt annat sätt än på en domstol. På byrå är arbetssättet även mer proaktivt och lösningsorienterat, man har klientens intressen att utgå från och det är inte alltid den juridiska kärnfrågan som är det viktigaste att ta hänsyn till.

Vinnarskalle

Johan tillhör tvistelösningsgruppen som arbetar med alla typer av kommersiella tvister i domstol och skiljeförfaranden.

– Jag tycker att det är roligt att arbeta med tvist eftersom jag är lite av en juridiknörd, jag tycker att det är väldigt kul att analysera juridiska problem och det är en stor del av arbetet i en tvistelösningsgrupp. Sedan är jag också en vinnarskalle! Att driva ett case och vinna det är ett fint kvitto på att man har gjort ett bra jobb, och det är stimulerande att man kan se ett tydligt resultat av sin prestation. Sådana kvitton kan man inte få på samma sätt som domare.

Nästan all tid utanför jobbet går åt till att ta hand om en tvååring och en fyraåring, och mycket av den tid som blir över ägnar Johan åt sport. Han är främst intresserad av fotboll och tittar när Tottenham spelar. Johan upplever att det fungerar över förväntan att kombinera familjelivet med jobb på byrå.

– Det är en förstående miljö hos oss och jag har prioriterat att gå hem tidigare om dagarna för att hinna vara så mycket som möjligt med barnen. Jag tar istället igen arbete på kvällarna, hittills har det fungerat hur bra som helst!

Att sitta ting är en bra skola

Johan har stor nytta av sina år i domstol i sitt jobb idag. Han tror att notarietjänstgöringen är den bästa träningen som nyutexaminerade jurister kan få när det gäller att analysera juridiska frågor och se det väsentliga i tvisterna.

– Det är en väldigt bra skola eftersom man konstant matas med juridiska problem som ska lösas och man får lära sig att snabbt urskilja de viktiga omständigheterna och knäckfrågorna i ett case. Ska man arbeta i en tvistelösningsgrupp är det också en stor fördel att känna till hur domstolsprocesserna går till, till exempel vad som är viktigt när det kommer till bevisning.

Den största utmaningen att sätta sig in i för Johan har varit att det på advokatbyrå inte bara handlar om att lösa juridiska problem, utan att man ska företräda en klient och dess intressen. Det handlar därför mycket om taktik och att kunna se klientens behov ur ett helhetsperspektiv. Tack vare att man på Delphi tidigt får ta ett stort ansvar och arbeta tätt ihop med seniora kollegor kommer man dock snabbt in i arbetet och utvecklas fort.

– Det är en flexibel och stimulerande miljö med svåra arbetsuppgifter där man hela tiden måste vara på tå och prestera – det är roligt och en förutsättning för att jag ska trivas på en arbetsplats, avslutar Johan.