Elisabeth Eklund

Partner och Advokat – Konkurrensrätt

Det var kombinationen av ett stort samhällsintresse och möjligheter att arbeta med internationella frågor som fick Elisabeth att välja juridiken. Under ERASMUS-året i Frankrike halkade hon in på konkurrensrätten, vilket ledde till ett års fördjupning hemma i Stockholm och en master i EU- och konkurrensrätt i Florens efter juristexamen.

Idag är Elisabeth en av Sveriges främsta experter inom området. Under sin karriär har hon hunnit med att sitta ting, vara föreläsare vid Stockholms universitet och att arbete på flera advokatbyråer.

– Jag trivs mycket bra på advokatbyrå och har nu varit på Delphi sedan 2005. Som advokat arbetar jag mot många olika slags klienter, både på lång sikt och i kortare uppdrag. Jag uppskattar att få lära känna så många intressanta bolag och organisationer, och så klart människorna i dessa. Variationen i att få möjlighet att hjälpa dem med allt från strategiska utmaningar och utredningar hos myndigheter till domstolsprocesser och remisskrivande är något jag uppskattar. Att ständigt utmanas av nya frågeställningar är givande, men kan också bli tufft när vi ibland ställs inför flera komplexa och brådskande ärenden som behöver hanteras samtidigt. Då är jag glad över att ha ett bra team som ställer upp för varandra och hjälps åt.

Vikten av förebilder

Något som har varit centralt för Elisabeth under hennes karriär har varit de personer som hon har sett upp till och inspirerats av.

– Jag har haft flera förebilder som har haft stor betydelse för mig. Det har varit olika beroende på vilken utmaning och situation jag har stått inför, när jag började min karriär på advokatbyrå var det till exempel betydelsefullt med de kvinnliga förebilder som fanns.

– Lika viktigt som det är med goda exempel kan det också vara att identifiera hur man inte vill vara som ledare. Att möta personer som rent av är dåliga föredömen kan lära en mycket om hur man själv vill uppfattas som ledare och hur man vill behandla sina medarbetare. Det är oftast inte särskilt roligt just när det händer, men det ger mycket efteråt i form av reflektion kring din egen ledarfilosofi.

När Elisabeth var nybliven advokat blev hon också ensamstående småbarnsförälder, men tack vare att det var många närvarande föräldrar på Delphi såg hon det aldrig som ett problem i sig. Det innebar självklart en hel del planering och hon fick vid behov hjälp från sina egna föräldrar, men hon såg det aldrig som ett hinder för karriären.

– Jag har tidigare ofta fått frågor om hur det fungerade att vara ensamstående förälder och arbeta på advokatbyrå, och för mig har det gått bra. Att vara advokat på en affärsjuridisk byrå är ganska fritt, du sätter din egen agenda och jag har kunnat hämta och lämna på förskolan och istället jobba hemifrån efter att ha nattat min dotter. Samtidigt är det viktigt att sätta sina egna gränser och vara tydlig med dessa. Det krävs mycket planering och struktur, men det gäller egentligen oavsett var man jobbar och oavsett om man är ensamstående förälder eller vad du har för livssituation. Idag hjälper min sambo också till mycket på hemmaplan.

“Jag hoppas att jag kan vara en förebild för yngre kollegor”

Elisabeth engagerar sig mycket i jämställdhetsfrågor och arbetar både med frågorna internt på Delphi och genom plattformen WizWomen, där ett tjugotal delägare och vd:ar från olika slags konsultverksamheter gemensamt har gått ihop för att verka för att få fler kvinnor på ledande positioner inom professional services.

– Man måste komma ihåg att detta inte bara är utmaningar för advokatbyråer utan för alla delar av konsultbranschen, och jag är väldigt glad och stolt över att få jobba med dessa frågor både genom WizWomen och genom att sitta i styrelsen för Delphi i Stockholm. Hos oss på Delphi är jämställdhet givetvis en styrelsefråga och även något vi arbetar med i vår jämställdhetsgrupp och diskuterar på alla delägarmöten och personalmöten. Nyligen hade vi en uppskattad workshop om unconcious bias för hela Stockholmskontoret med en extern föreläsare. Jag tror att det krävs ett mycket aktivt arbete både inifrån oss som företag och genom att klienterna visar att det är viktiga frågor även för dem. Vi behöver även diskutera frågorna och utmaningarna över branschgränserna för att lära och inspireras av varandra.

Utvecklande mentorskap

– Ett av mina bästa råd till någon i början av karriären är att delta i ett mentorskapsprogram, jag har själv varit både adept och mentor och det har utvecklat mig mycket och utökat mitt nätverk. Det är skönt att ha ett forum där man kan ta upp frågor som rör karriär och kunna få ett transparent svar, och ha någon som kan hjälpa en på vägen. Än idag är det minst lika givande för mig att få vara mentor som det var för mig att vara adept, det är givande att få ge tillbaka och hjälpa någon annan att utvecklas.
Elisabeths tips till den som deltar i ett mentorskapsprogram, vare sig man är adept eller mentor, är att planera och förbereda i förväg samt att vara nyfiken och öppen. Mentorskapet blir ett utbyte för båda parter som genom att lyssna får lära av den andra.

– Idag är jag stolt om jag kan vara en förebild för yngre kollegor. Jag hoppas att jag kan inspirera till att stanna kvar i branschen eller våga prova advokatbyrå även om man har en helt annan karriär bakom sig. Jag tycker att advokatyrket är fantastiskt utvecklande, roligt och flexibelt!

 

Elisabeths tips för att hitta en mentor:

  • Kontakta en person du inspireras av och ställ frågan!
  • Om du pluggar kan du höra efter om ditt universitet eller en studentförening erbjuder mentorskapsprogram.
  • Du kan också hitta en mer informell mentor genom att fråga en senior kollega på jobbet eller någon annan person i ditt nätverk.
  • De allra flesta är öppna för att ge tillbaka och hjälpa yngre personer framåt i karriären – bara man vågar fråga.