På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Antikorruption

Don’t let corruption become a business interruption

Lagstiftningen gällande mutor har skärpts avsevärt på senare år. Gränsen för vad som är tillåtet eller inte är inte alltid helt lätt att avgöra samtidigt som konsekvenserna för den som gör fel kan bli mycket förödande och kostsamma.

De företag som agerar på etiskt sätt har å andra sidan mycket att vinna affärsmässigt. Våra klienter får hjälp att tolka och följa rådande lagstiftning. Vi bistår genom att göra riskbedömningar och utreda misstankar, men hjälper dig även att förebygga genom utbildningar och tar fram guidelines i de fall det förekommer.

 

Specialister inom området

Elisabeth Eklund

Partner / Advokat

Stockholm

Elisabeth Eklund

Peter Skoglund

Partner / Advokat

Stockholm

Peter Skoglund