Informationssäkerhet & cybersäkerhet

Turbulent times call for robust security measures.

Osäkra tider ställer högre krav på säkerhetsarbetet. God riskkännedom, intern kontroll och rutiner för att hantera säkerhetsincidenter är av största vikt för att göra er organisation säkrare.

Delphis jurister har gedigen erfarenhet av att bistå klienter inom många olika branscher i säkerhetsarbetet. Vårt team ser helhetsbilden och hjälper er med allt från identifiering av risker, gap-analys och upprättande av interna rutiner för riskhantering, till rådgivning när säkerhetsincidenten väl är framme. Detta innefattar även dataskydd och GDPR.

Delphi stöttar regelbundet klienter inom både privat och offentlig sektor i arbetet med att efterleva såväl lagstiftning som riktlinjer relaterade till cybersäkerhet och informationssäkerhet. NIS2-direktivet, CER-direktivet och förordningen om digital operativ motståndskraft (DORA) är bara några exempel på ny lagstiftning som ställer striktare regulatoriska krav på fler aktörer än någonsin tidigare. Vi hjälper er organisation att ligga steget före.

 

Exempel på rådgivning och uppdragstyper:

 • NIS2-direktivet
 • NIS2 Cyber Security Check
 • Hantering av och rådgivning vid säkerhetsincidenter, exempelvis cyberattacker och cyberincidenter
 • Rutiner för riskhantering, inklusive incidenthanteringsplan
 • Intern policy för informationssäkerhet och interna IT-kontroller
 • Efterlevnad av riktlinjer från myndigheter
 • Informationssäkerhet vid förvärv och försäljning av bolag
 • Informationssäkerhet och Life Science
 • Informationssäkerhet i finanssektorn
 • Informationssäkerhet och AI
 • Informationssäkerhet i offentlig sektor, till exempel frågor om offentlighet och sekretess
 • Förordningen om digital operativ motståndskraft (DORA)
 • GDPR-compliance
 • Säkerhetsskydd inkluderande säkerhetsskyddad upphandling
 • Utbildningar inom cybersäkerhet, informationssäkerhet och dataskydd
 • Säkerhetsaspekter vid outsourcing och molntjänster
 • Tvister till följd av cyberincidenter
Specialister inom området

Johan Engdahl

Partner / Advokat

Göteborg

Johan Engdahl

Agnes Hammarstrand

Partner / Advokat

Göteborg

Agnes Hammarstrand

Johan Hübner

Partner / Advokat

Stockholm

Johan Hübner

Agne Lindberg

Partner / Advokat

Stockholm

Agne Lindberg

Peter Nordbeck

Partner / Advokat

Stockholm

Peter Nordbeck

Kristian Fredrikson

Counsel / Advokat

Malmö

Kristian Fredrikson

Helena Abelsson

Senior Associate / Advokat

Linköping

Helena Abelsson

Lisa Alneberg

Senior Associate / Advokat

Malmö

Lisa Alneberg

John Neway Herrman

Senior Associate / Advokat

Stockholm

John Neway Herrman

Linus Larsén

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Linus Larsén

Louise Sundström

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Louise Sundström

Erik Ålander

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Erik Ålander