Johan Engdahl

Johan Engdahl

Göteborg | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 708 19 45 23

E-post: johan.engdahl@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Johan Engdahl är specialist inom dataskydd, Life Science, digitaliseringsfrågor från ett juridiskt perspektiv och immaterialrätt. Johan är en av Sveriges mest erfarna dataskyddsjurister. Johan hjälper företag med alla typer av juridiska frågor inom dataskydd och hans tidigare erfarenhet från att ansvara för ett GDPR-efterlevnadsprogram hos ett av Sveriges största bolag som bolagsjurist kommer väl till pass när Johan rådger företag och organisationer i samband med hantering och implementering av åtgärder inom regelefterlevnad på dataskyddsområdet, framtagande och förhandling av avtal kring tredjelandsöverföringar, framtagande av dataskyddspolicys och informationstexter samt utförande av konsekvensbedömningar. Johan är även en populär föreläsare som regelbundet föreläser om dataskyddsfrågor. Han är även nätverksledare för två av Sveriges största dataskyddsnätverk.


Resumé


Relaterat innehåll