Alla nyheter

Två nya partners till Delphi Göteborg

Advokatfirman Delphi förstärker sin verksamhet med Tobias Hamrin och Johan Engdahl som nya partners till Göteborgskontoret. Tillträdena sker med omedelbar verkan.

Tobias Hamrin har arbetat på Delphi sedan 2009, senast som Specialist Counsel, inom kommersiell tvistelösning och företräder såväl svenska som internationella företag i skiljeförfaranden och domstolar. Tobias har blivit uppmärksammad av bland annat rankinginstitutet The Legal 500 för sitt framstående arbete inom försäkringsrätt och tvistelösning.

– Det är väldigt roligt att få ansluta som delägare i Delphi. Jag motiveras av att se bra utfall för klienterna och det har gett resultat. Jag trivs väldigt bra på Delphi och jag ser fram emot att vara med och utveckla verksamheten vidare i min nya roll, säger Tobias Hamrin.

Johan Engdahl har arbetat som Counsel på Delphi sedan 2018 och är en av Sveriges främsta dataskyddsexperter. Johan har en gedigen kunskap och erfarenhet vad gäller de praktiska och organisatoriska frågorna kring efterlevnad av GDPR. Utöver dataskydd har Johan även specialistkompetens inom immaterialrätt, e-handel och Life Science.

– Det känns väldigt roligt att få träda in i min nya roll som partner på Delphi. Delphi ligger i framkant med proaktivt klientfokus, stark innovationsförmåga och tydliga framtidsvisioner. Jag ser fram emot att få vara med och utveckla och bygga vidare på den fina verksamhet som Delphi har, säger Johan Engdahl.

Tillträdena sker med omedelbar verkan och ökar antalet delägare i Göteborg från fem till sju.

– Efterfrågan på jurister som kan skapa klarhet i komplexa och svåra frågor är kontinuerligt stark. Därför är det extra kul att vi kan utöka vår delägarkrets med två så bra och duktiga delägare, säger Anders Hulegårdh, styrelseordförande på Delphi Göteborg.

– Vi är väldigt glada att få välkomna Tobias och Johan till delägarkretsen. De är båda mycket uppskattade av såväl klienter som medarbetare och bidrar med viktig kompetens inom sina respektive områden. Jag ser med stor tillförsikt på deras inval, säger Annelie Liljeqvist, vd på Delphi Göteborg.