Tobias Hamrin

Tobias Hamrin

Göteborg | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 25 57

E-post: tobias.hamrin@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Tobias Hamrin arbetar främst med kommersiell tvistlösning och är ombud för svenska och internationella företag i skiljeförfaranden och domstolar. Han har även erfarenhet som skiljedomare. Tobias rådger och företräder företag i flera olika branscher, däribland försäkring och entreprenad, och har varit ombud i flera uppmärksammade obeståndsrättsliga tvister. Han har också ingående erfarenhet i frågor rörande skadeståndsansvar för styrelseledamöter och revisorer.

Med sina extra examina i internationell rätt samt i nationalekonomi inklusive matematik kan Tobias anlägga ett brett perspektiv på komplexa kommersiella tvister och andra frågor.
Han har omnämnts i Legal 500 för sitt arbete inom försäkringsrätt och tvistelösning, och beskrivs i 2020 års upplaga som ”very talented and intelligent”.


Kompetensområden

Kompetensområden


Resumé


Relaterat innehåll