Tobias Hamrin

Tobias Hamrin

Göteborg | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 25 57

E-post: tobias.hamrin@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Tobias Hamrin arbetar främst med kommersiell tvistelösning och är ombud för svenska och internationella företag i skiljeförfaranden och domstolar. Tobias rådger och företräder företag i flera olika branscher, däribland försäkring och entreprenad, och har varit ombud i flera uppmärksammade obeståndsrättsliga tvister. Han har också ingående erfarenhet i frågor rörande skadeståndsansvar för styrelseledamöter och revisorer. Tobias har även erfarenhet som skiljedomare.

Med sina extra examina i internationell rätt samt i nationalekonomi inklusive matematik kan Tobias anlägga ett brett perspektiv på komplexa kommersiella tvister och andra frågor. Han har omnämnts i Legal 500 för sitt arbete inom tvistelösning och försäkringsrätt, och beskrivs i 2023 års upplaga som ”very intelligent and also service-minded… an extraordinary legal gut feeling”.

Tobias är rektor för Skiljedomarutbildningen 2024, i regi av SAA och SCC.

Exempel på uppdrag:

 • Tvist om avtalat pris för maskinkomponenter inom flygindustrin
 • Tvist om ansvar för entreprenör resp. teknisk förvaltare för takras pga. snölast
 • Tvist om konsultansvar för bygghandling
 • Tvist om rådgivningsansvar för försäkringsförmedlare
 • Tvist om fel pga brister i bygglov vid kommersiell fastighetsöverlåtelse
 • Tvist angående prospektansvar vid aktieköp
 • Tvist om ansvar för ömsesidigt försäkringsbolag mot försäkringstagare
 • Tvist om styrelseansvar
 • M&A-relaterade tvister
 • Företrätt både konkursbon och leverantörer i stort antal återvinningstvister
 • Företräder regelbundet internationella försäkringsgivare i tvister och försäkringsutredningar på den svenska marknaden

Kompetensområden


Resumé


Relaterat innehåll