Alla publikationer

International Comparative Legal Guide 2020, Sweden: Litigation & Dispute Resolution

Tobias Hamrin och Emil Andersson har bidragit med årets kapitel om tvistelösning i ICLGs publikation för 2020. ICLG, the International Comparative Legal Guide, är en guide för komparativ rätt där 191 olika jurisdiktioner jämförs. I kapitlet besvarar de vanliga frågor kring tvistelösning i svensk rätt både i allmän domstol och i skiljeförfarande.

Läs hela kapitlet här.

Emil Andersson

Partner / Advokat

Göteborg

Emil Andersson

Tobias Hamrin

Partner / Advokat

Göteborg

Tobias Hamrin